Leren van fouten

Een reactie op Twitter op mijn blog van afgelopen vrijdag: ‘Jij hebt wel veel vertrouwen in zorgverzekeraars’. Dit naar aanleiding van mijn opmerking dat ik het een goede zaak vind dat zorgverzekeraar Achmea druk gaat uitoefenen op de ontwikkeling van veiligheidsbeleid in ziekenhuizen. Maar het gaat mij niet om vertrouwen. De conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de rol van Achmea in het Scheper Ziekenhuis in Emmen laat zien dat er nog heel wat moet gebeuren voordat hiervan sprake kan zijn. De Onderzoeksraad oordeelde dat de kwaliteit van de maagverkleiningen onder meer gevaar liep omdat Achmea er te weinig geld voor over had.

Ik wil mij dus nog even niet binden aan het woord vertrouwen. Waar het mij om gaat, is leren van fouten. Niet alle ziekenhuizen kunnen alle operaties blijven uitvoeren, dat weten we. Het gaat ten koste van de kwaliteit – en dus de patiëntveiligheid – als medisch specialisten onvoldoende Fingerspitzengefühl hebben voor gecompliceerde ingrepen omdat ze die slechts enkele malen per jaar verrichten. Bovendien is het te kostbaar om hiervoor in meer ziekenhuizen dan nodig is een hele infrastructuur in leven te houden.

Het moet dus anders. De manier waarop dit vanaf 2006 gepoogd is in Emmen, is jammerlijk gefaald en heeft tot vijf doden geleid. Los van de juridische consequenties die dit kan hebben, kun je hieruit lessen trekken voor de toekomst. Een belangrijke les is dat kwaliteit en veiligheid een investering vergen voordat er iets te verdienen valt. Jan Klein heeft tot nu toe in interviews laten zien dit te begrijpen. Ik hoop dan ook dat de keuze voor hem betekent dat Achmea deze les heeft geleerd. Als dat zo is, kán in de toekomst dat vertrouwen gerechtvaardigd worden.

Delen