Less is more

Grappig, BN De Stem brengt het nieuws dat Bravis – dat nu nog locaties heeft in Bergen op Zoom en Roosendaal – in 2030 naar één ziekenhuis wil. En op Twitter lees ik direct dat een paar mensen dit vertalen naar ‘één groot ziekenhuis’. Alsof groot nog steeds de norm is voor ziekenhuizen dus. Dat is het natuurlijk al heel lang niet meer. Er is een duidelijke tendens naar substitutie van zorg van tweede naar eerste lijn, en de zorgverzekeraars zullen hierop in hun inkoopbeleid de komende jaren steeds nadrukkelijker gaan sturen.

Alsof groot nog steeds de norm is voor ziekenhuizen

Een ziekenhuis zal beslist nodig blijven voor West-Brabant. Maar van dit nieuwe ziekenhuis, dat over dertien jaar zijn deuren moet openen, zal vooral worden verwacht dat het goede afspraken heeft met de eerste lijn, dat de medisch specialisten ook in die eerste lijn actief zijn, en dat patiënten optimaal worden gefaciliteerd tot zelfregie vanuit de thuissituatie.

In de berichtgeving lezen we ook dat zowel Bergen op Zoom als Roosendaal het nieuwe ziekenhuis liefst binnen de eigen gemeentegrenzen zien verrijzen. Gelet op het feit dat de gemeenten elkaar niet raken (de kleinere gemeenten Heerle en Wouw liggen er tussen) gaat dat in ieder geval niet lukken. De oplossing voor dit probleem zal moeten afhangen van wat voor de patiëntenzorg het meest relevant is. Maar in ieder geval zal die oplossing betekenen dat óf de inwoners van de ene óf die van de andere gemeente (en ook de medewerkers) zullen moeten wennen aan wat langer reizen. Daarover kunnen alle partijen zich nu heel druk gaan maken, maar ze kunnen ook accepteren dat de wereld om hen heen verandert. Eén ziekenhuis overeind houden is efficiënter en dus toekomstbestendiger dan twee ziekenhuislocaties laten voortbestaan. Aan twee ziekenhuizen die het financieel niet redden hebben beide gemeenten niets.

Delen