Let op de kleintjes

Wie de jaarverslagen leest, krijgt de indruk dat de kleine ziekenhuizen er redelijk voorstaan. Maar schijn bedriegt. Ze komen zwaar onder druk te staan door de marktontwikkelingen en bij ongewijzigd beleid zijn faillissementen niet uit te sluiten. De grootste problemen voor de kleine ziekenhuizen zijn de sterke afhankelijkheid van het groeiende B-segment en de wankele eigenvermogens- en vastgoedpositie.

Dit staat te lezen in het vandaag verschijnende rapport Nederlandse Ziekenhuizen. Een regionale en nationale uitdaging van adviesbureau Quintessence Healthcare. En er staat meer interessants in, bijvoorbeeld dat de academische centra juist zullen profiteren van de stelselwijziging. Niet alleen door hun grootte en de spreiding van hun aanbod, stelt Quintessence, maar ook door het concentratiebeleid van de overheid. Ze zullen hierdoor voor bancaire instellingen steeds interessanter worden om zaken mee te doen.

Wat moeten de kleintjes dan doen om te overleven? Bruggenbouwers worden: regisseurs van de regionale ketenzorg. En vanuit die positie de complexe patiënten doorsluizen naar de academische centra. Al is het nog masar de vraag of ze er in dat proces allemaal in zullen slagen om als zelfstandige entiteiten te blijven voortbestaan. Het ligt immers voor de hand dat bancaire instellingen en academische centra op zoek zullen gaan naar overnamekandidaten onder de kleine ziekenhuizen, om dat doorsluizen van patiënten vanuit de regio veilig te stellen en zo dus marktaandeel te winnen. Ook is aannemelijk dat de grotere perifere ziekenhuizen hun positie zullen versterken door maatschappen van kleinere instellingen uit te kopen die onvoldoende slagkracht hebben om in te spelen op de marktontwikkelingen. En dat zal de positie van de kleine ziekenhuizen alleen nog maar verder onder druk zetten.

Delen