Letter en geest

Een kleine twee maanden geleden werd minister Edith Schippers geconfronteerd met een probleem in de gemeente Arkel. De gemeente ligt nét niet ver genoeg van Gorinchem af, wat betekent dat de apotheekhoudend huisarts geen geneesmiddelen meer mag leveren aan de inwoners. De boze inwoners trokken met een petitie naar Den Haag om de minister om een oplossing te vragen.

Nu doet zich een soortgelijke kwestie voor in Annen. De huisartsenpraktijk in deze krimpgemeente zit nét iets te dicht bij de apotheek in Zuidlaren. Exit apotheekfunctie dus. De patiënten dreigen met de bus naar Zuidlaren te moeten, wat voor minder mobiele ouderen niet eenvoudig is. Het alternatief is een bezorgdienst, maar die biedt niet de adviesfunctie van een huisarts of apotheek. Deze keer is het Tweede Kamerlid Agnes Wolbert die Schippers om een oplossing vraagt.

Maar in dit geval doet zich nog een aanvullend probleem voor. Omdat Annen een krimpgemeente is, ziet de huisartsenpraktijk zijn verdiensten teruglopen. De praktijk heeft die apotheekhoudende functie uit financieel oogpunt nodig. Terecht stelt Dagblad van het Noorden: “Als de huisartsen verdwijnen, dan heeft dit gevolgen voor de beschikbare basiszorg en de leefbaarheid in het dorp.” Natuurlijk komt dan de verplichting voor de zorgverzekeraars om continuïteit van zorg te bieden om de hoek krijgen, maar die hebben binnen de huidige wetgeving geen ruimte om het probleem van de apotheekfunctie op te lossen voor de bewoners. Hier ligt dus een mooie casus voor de minister. Als ze naar de letter van de wet handelt, doet ze niets. Als ze naar de geest van de wet handelt, heeft ze er in Annen een aantal fans bij.

Delen