Letter en geest

Het gemeentebestuur van Wageningen heeft de discussie over de toekomst van de langdurige zorg op scherp gezet door te stellen dat de echtparen in verzorgingshuis Dennenrust, bij wie sprake is van een verschil in zorgvraag, gedwongen moeten verhuizen. Burgemeester Geert van Rumond toont zich het prototype ambtenaar dat niet naar de geest maar naar de letter van de wet handelt door te stellen: “Het is schrijnend, maar een gevolg van de aangescherpte criteria voor het recht op zorg. We moeten ons aan de wet houden.”

Ouderenbond ANBO stelt in een reactie de terechte vraag dat eerst maar eens duidelijk moet worden gemaakt of de gemeente wel iets met het betreffende woonaanbod voor oude Jehova’s getuigen Jah-Jireh Woonzorg te maken heeft. De bewoners huren hun woonruimte in Dennenrust immers van de stichting en niet van de gemeente. Het argument van de gemeente dat op grond van het bestemmingsplan alleen mensen met een zorgvraag in het huis mogen wonen, is puur theoretisch. Een bestemmingsplan kan altijd worden gewijzigd. En gezien het feit dat een gemeente een dienende functie heeft voor haar burgers, is het ook logisch dit in het voorliggende geval te doen.

Delen