Lichaam en geest

Je hebt geen gerandomiseerde, dubbelblinde klinische trial nodig om te kunnen vaststellen dat uit een vliegend vliegtuig springen met gebruikmaking van een parachute gezonder is dan zonder parachute. Zo kun je je ook afvragen of het nodig is om te onderzoeken of een doel in het leven hebben een positieve invloed heeft op de gezondheid van ouderen. Het ligt redelijk voor de hand dat het antwoord ‘ja’ is. En dit zal niet alleen gelden voor ouderen trouwens.

Wat dit laatste onderzoek echter toch interessant maakt, is dat hierin de relatie is gelegd tussen een doel in het leven hebben en de fysieke conditie. De conclusie is dat interventies die erop gericht zijn ouderen een doel in het leven te geven (of te laten behouden) niet alleen de geestelijke, maar ook de lichamelijke gezondheid kunnen bevorderen. Verpleeghuizen die erop gericht zijn hun bewoners – binnen de grenzen van de beperkingen waarmee die te maken hebben – actief te houden, zijn dus goed bezig.

‘Daar heb je toch geen onderzoek voor nodig?’

Hetzelfde geldt voor verpleeghuizen die de geest van de bewoners blijven voeden, leren we uit het onderzoek van VUmc over de waarde van museumbezoek voor mensen met dementie. Ook weer zo’n onderzoek waarop je met enig schouderophalen kunt reageren. ‘Daar heb je toch geen onderzoek voor nodig?’, las ik direct op Twitter. Maar het onderzoeksresultaat toont wél aan dat het werkt. En de praktijk leert wél dat museumbezoek en andere culturele uitstapjes voor verpleeghuisbewoners – zeker voor bewoners met dementie – lange tijd niet bepaald de staande praktijk zijn geweest in verpleeghuizen. De vraag is of het nu in alle verpleeghuizen in ons land wel gemeengoed is.

Toch belangrijke lessen dus.

Delen