Lijntje naar de toekomst

De huisartsenpraktijken in ons land hebben de afgelopen jaren een enorme slag gemaakt door hun bereikbaarheid in spoedgevallen op orde te brengen. Inmiddels voldoen alle huisartspraktijken in Nederland aan de norm dat de patiënt bij spoed binnen dertig seconden een medisch deskundig persoon aan de lijn moet krijgen. De praktijken hebben hiertoe bijvoorbeeld geïnvesteerd in telefoontoestellen met een aparte spoed- en overlegfunctie en overzichtelijke keuzemenu’s.

Blijkbaar smaakt dit succes naar meer, want de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft nu onderzoeksbureau Nivel opdracht gegeven de realistische bereikbaarheid overdag bij niet-spoed in kaart te brengen. Nivel gaat hiervoor honderd praktijken selecteren die aan het onderzoek willen meewerken en die kunnen vervolgens negen maanden lang telefoontjes verwachten om hun bereikbaarheid in kaart te brengen.

Het feit dat Nivel de deelnemende huisartspraktijken individueel feedback gaat geven over de onderzoeksresultaten maakt het interessant voor praktijken om hieraan mee te werken. Het levert hen immers kosteloos advies op, op basis waarvan zij hun dienstverlening verder kunnen verbeteren. En bij die verbeterslag kunnen ze baat hebben, gelet op het huidige bekostigingsmodel in de huisartsenzorg, waarmee een begin is gemaakt met uitkomstbekostiging. Service en bereikbaarheid is immers een van de drie benoemde gebieden waarop de huisarts voor uitkomsten kan worden beloond. Slim van de LHV dus.

 

Delen