Lijstjesregen

Welke effecten heeft het kabinetsbeleid op instellingen? Op deze vraag hoopt Renske Leijten van de SP het antwoord te vinden door een onderzoek te starten onder personeel van verpleeg- en verzorgingshuizen, de gehandicaptenzorg en GGz-instellngen. Aad Koster van ActiZ liet meteen via Twitter weten dat bijna 50.000 medewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg al jaarlijks meedoen aan een door een onafhankelijk bureau uitgevoerde enquête. Francis Bolle van V&VN reageerde snel: “Aad, ook wij voeren onderzoek uit. Net als zoveel andere partners.” Koster’s repliek was: “Laten we daar dan gebruik van maken in plaats van elke keer weer medewerkers opnieuw te enquêteren.”

Bij ActiZ is alle informatie te vinden op de website onder ‘benchmark’. En V&VN deelt haar onderzoeksuitkomsten binnen haar eigen taskforce en in de algemene media. Koster liet er geen gras over groeien toen ik vroeg of de SP dan geen dubbel werk doet. “Ja”, was zijn snelle en niets aan duidelijkheid te wensen overlatende antwoord. Bolle was minder stellig. Zij vindt dat de opzet van de vragenlijst vaak richting geeft aan de antwoorden en dat een ander perspectief soms waardevol is. Soms wel inderdaad. Maar ik hoop dan toch dat Renske Leijten – die afgelopen april nog een motie indiende om de toenemende bureaucratie in de wijkverpleging een halt toe te roepen en die zich vaker verzet tegen de vele afvinklijstjes in de zorg – zeker weet dat haar nieuwe lijstje echt meerwaarde gaat opleveren.

Leijten zelf liet weten het niet te zullen laten bij de verpleeg- en verzorgingshuizen, de gehandicaptenzorg en de GGz-instellingen. Zij Tweette: “We kunnen niet alles tegelijk. Thuiszorg komt zeker nog. Net als ziekenhuizen.” Dat u het maar vast weet zorgaanbieders.

Delen