Logische ontwikkeling

Een tweet van SP-Tweede Kamerlid Henk van Gerven: “1800 huishoudelijk verzorgenden/6100 pat. de dupe door sloop thuiszorg van VVD, PvdA, CU, D66, SGP 18 maart stemmen.” De lobby voor de Provinciale statenverkiezingen is in volle gang, dat is duidelijk. Het zou alleen wenselijk zijn als die lobby een beetje dichter bij de feiten bleef.

ZuidZorg wil een groot deel van de activiteiten van Pantein-Vivent overnemen en wil hiervoor ruim 80 procent van de 1800 huishoudhulpen een vast contract bieden. De gemeenten moeten dit plan nog goedkeuren, maar tot dat hierover duidelijkheid bestaat, is het in ieder geval te vroeg om te concluderen dat deze mensen of hun cliënten ‘de dupe’ zijn. Bovendien hebben we het hier natuurlijk niet over thuiszorg (verzorging en verpleging), maar over huishoudelijke hulp. En dus niet over patiënten maar cliënten.

In september 2007 zei toenmalig directeur zorg Chiel Bos van Zorgverzekeraars Nederland in Zorgvisie: “De aanspraken in de AWBZ zijn te ruim en de toegang is te gemakkelijk. We constateren een explosieve stijging van indicaties die zorgaanbieders zelf mogen stellen. Zorgaanbieders vragen voor bestaande klanten extra begeleiding aan om bijvoorbeeld naar het zwembad te gaan, belastingformulieren in te vullen of gordijnen te sluiten.”

Die tijden zijn nu, met de nieuwe werkelijkheid van 2015, definitief voorbij. Lilian Marijnissen van vakbond FNV heeft beslist gelijk als ze stelt dat er nog meer faillissementen aan zitten te komen. Het beleid is erop gericht dat mensen meer eigen verantwoordelijkheid gaan dragen en meer hulp en ondersteuning in het informele circuit gaan regelen. Dan is het logisch dat er voor organisaties die dit werk als betaalde dienst aanbieden minder ruimte gaat ontstaan.

Delen