Loon naar werken

Het bericht dat de MC Groep een einde maakt aan de vrije vestiging van medisch specialisten, kan nauwelijks als een verrassing komen. Loek Winter heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij het gekibbel over vrije vestiging versus loondienst als een politiek/juridische discussie ziet, en dat die invalshoek nooit leidend mag zijn in het debat. In een column in het tijdschrift ZNetwerk (juni 2010) schreef hij dat het debat primair binnen de context van maatschappelijke verantwoordelijkheid dient te worden gevoerd.

In diezelfde column zei hij ook dat het feit dat medisch specialisten in het ziekenhuis op geen enkele wijze risicodragend handelen tégen hun vrije vestiging pleit. “Al zou ik het aan de andere kant ook een goede zaak vinden als ze wél risicodragend worden”, schreef hij. “Dat zou de eenheid van de totale ziekenhuisorganisatie alleen maar ten goede komen.” Blijkbaar heeft Winter de medisch specialisten binnen MC Groep dus de keus geboden: óf je gaat risicodragend handelen óf je kiest voor het veilige alternatief. En met de berichtgeving van gisteren is duidelijk geworden hoe de medisch specialisten daarover denken.

Uit diezelfde berichtgeving blijkt dat ook de zorgverzekeraar – in dit geval Achmea – tevreden is met de uitkomst. Specialisten in loondienst hebben leidt tot hogere kwaliteit van zorg en lagere kosten, stelt Achmea.

Hiermee werpt het nieuws over MC Groep twee vervolgvragen op. De eerste is hoe andere ziekenhuizen hierop gaan reageren. En de tweede is welke inhoudelijke argumenten de vrijgevestigde medisch specialisten eigenlijk hebben die pleiten vóór die vrije vestiging. Mijn voorspelling is dat ze in de discussie die daaruit voortvloeit stilvallen bij de vraag “En wat is dan het voordeel voor de patiënt?”

Delen