Loondienst

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Robert Sie, vicevoorzitter van de Federatie Medisch Specialisten, voorspelt een chaos als de medisch specialisten worden gedwongen om in loondienst te gaan werken. Juridisch zijn er weinig obstakels om dit te doen liet advocatenkantoor AKD eerder deze week weten. En het is bekend dat de wens in politiek Den Haag heel erg gevoeld wordt.

Sie spreekt de verwachting uit dat de wachtlijsten in de zorg ‘zeker’ zullen oplopen, omdat vrijgevestigde specialisten doorgaans meer uren draaien. Dat aantal uren zal dalen, stelt hij, “alleen al omdat het aantal uren in de cao beperkt is.” Het ‘alleen al’ laat impliciet dat er wellicht nog een reden is. Gebrek aan motivatie om meer uur te werken dan in de cao zijn afgesproken wellicht? We kunnen er slechts naar gissen.

‘De wens om alle medisch specialisten in loondienst te laten werken, wordt in politiek Den Haag heel erg gevoeld’

Sie stelt ook dat er een tekort aan artsen zal ontstaan. Gelet op het overschot dat nu bestaat aan artsen in verschillende disciplines is dat toch de vraag. Veel jonge klaren staan te trappelen om in een vast contract aan de slag te gaan, in plaats van alle tijdelijke baantjes te accepteren waartoe ze zich nu gedwongen voelen.

Natuurlijk kost dat geld. Maar wacht, AKD stelt dat het niet nodig is de medisch specialistische bedrijven te compenseren voor betaalde goodwill als die bedrijven verdwijnen en de specialisten in loondienst gaan. Dat gaat om twee miljard euro. Als de politieke partijen die de medisch specialisten zo graag in loondienst willen dat bedrag al hadden begroot in hun plannen, is daarvoor dus een goede andere bestemming te vinden. Er kunnen aardig wat jonge klaren van aan de slag.

6 Reacties Reageer zelf

 1. J Alberts
  Geplaatst op 23 april 2021 om 09:55 | Permalink

  Los van het kostenverhaal mis ik het punt van het recht om te ondernemen. Waarom zou de ene beroepsbeoefenaar wel mogen ondernemen en een ander niet. Het algemeen belang moet wel erg groot en nijpend zijn om aan zo’n recht te kunnen tornen.

 2. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 23 april 2021 om 10:04 | Permalink

  Welke partijen in het ziekenhuis hebben recht om te ondernemen? De verpleegkundigen, de hoofden CSA, de laboranten? De bestuurders zijn ook geen ondernemers. De raad van bestuur bestaat niet uit eigenaren of CEO’s die door aandeelhouders zijn aangesteld. De bestuurder krijgt een behoorlijk bezoldiging, die niet wordt beïnvloed door zijn prestaties. Ook de meeste huisartsen die praktijkhouder zijn, stellen geen ondernemers te zijn maar zorgverleners.
  Begin deze eeuw zagen we de opkomst van kleine privéklinieken van individuele medisch specialisten die dachten wel ondernemers te zijn en dus een eigen bedrijfje te kunnen runnen. In de meeste gevallen pakte dat niet heel gunstig uit. De zelfstandige klinieken van nu zijn zakelijk strak geleide praktijken, steeds vaker in handen van buitenlandse eigenaars. In tandheelkunde en in toenemende mate ook in huisartsenland zien we nu ook ketenvorming. Maar ook die worden veelal gerund door zakelijke ondernemers zonder zorgachtergrond. Zorg is een vak, ondernemen is een vak.

 3. J Alberts
  Geplaatst op 23 april 2021 om 10:34 | Permalink

  De medisch specialisten hebben het recht te ondernemen, dat doen ze al. En veel meer mensen dan het daadwerkelijk doen hebben dat recht. Of het ze lukt en of er een markt/ behoefte aan is, is wat anders. Het zijn van zorgverlener en/ of ondernemer sluit elkaar niet uit, ongeacht hoe mensen dat benoemen. Verder zie je ook zeker managers en verpleegkundigen die zich laten inhuren als zzp ‘er. Dat recht kan je mensen niet zomaar ontzeggen.

 4. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 23 april 2021 om 10:39 | Permalink

  Natuurlijk, medisch specialisten kunnen zich ook laten inhuren als zzp’er. Misschien gebeurt dat na verloop van tijd ook wel als de verplichting naar loondienst er komt en de praktijk uitwijst dat Sie gelijk heeft op het punt dat er een tekort aan medisch specialisten zal ontstaan. Ze kunnen ook ondernemers worden in particuliere klinieken.
  Maar de vraag of het recht op ondernemerschap hen in hun beroepsuitoefening binnen het ziekenhuis kan worden ontzegd, staat door de publicatie van AKD wel ter discussie. En de vraag die hierbij ook aan de orde is, is of de jonge klaren er rouwig om zouden zijn als dat recht de zittende medisch specialisten wordt afgenomen.

 5. J Alberts
  Geplaatst op 23 april 2021 om 10:46 | Permalink

  Die vraag stond al ter discussie, zoals bekend moge zijn is het een oude terugkerende discussie. Het ontzeggen van zo’n recht, als het al kan, kan niet lichtvaardig gebeuren. Dat is mijn punt.

  Wat jonge klaren vinden van de positie van zittende medisch specialisten in dit verband doet aan die rechtspositie volgens mij niets af of bij.

 6. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 23 april 2021 om 10:51 | Permalink

  Wat jonge klaren van dit onderwerp vinden doet aan de rechtspositie van de zittende medisch specialisten niets af nee. Maar als de uitkomst van de discussie is zoals AKD (en veel politieke partijen) die voor zich zien, kan het wel gevolgen hebben voor ze. In dit zin kunnen ze wel belanghebbend zijn in de discussie.