We lossen het samen op

De krimpregio’s – Groningen, Friesland, Zeeland en Limburg – kunnen rekenen op hulp van minister Edith Schippers om de zorg op peil te houden. Een opmerkelijk standpunt voor een minister die erom bekend staat het veld zijn werk te willen laten doen. En een standpunt bovendien dat toch betrekking heeft op een niet gering deel van ons land. Maar hoe dan ook, ze wil het voor huisartsen aantrekkelijker maken zich in deze gebieden te vestigen.

In de regio Noordoost Groningen is het veld zelf al lang aan de slag gegaan. Oktober vorig jaar interviewde ik voor De Eerstelijns Erik Volders, adviseur van Elann/ROS over het probleem van praktijkopvolging onder huisartsen. In eerste instantie een probleem voor de zorgverzekeraar, merkte hij terecht op, omdat die verantwoordelijk is voor de continuïteit van zorg. Die zorgverzekeraar ontwikkelde een M+I-module continuïteitsbevordering om huisartsen te helpen een plan van aanpak voor die continuïteit te schrijven.

De ROS begeleidde zelf succesvol een aantal huisartsen met praktijkopvolging. Een coöperatie die organisatorisch en administratief werk uit handen neemt speelt hierin een belangrijke rol. En dan blijken er wel degelijk jonge, ondernemende huisartsen te zijn die de uitdaging aandurven, eventueel in een duobaan. Of dit voor alle praktijken in de regio een structurele oplossing biedt, kon Volders op dat moment niet overzien. Maar hij stelde wel het te kort door de bocht te vinden de verantwoordelijkheid helemaal bij de zorgverzekeraar neer te leggen. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van de huisarts zelf, de zorgverzekeraar en de gemeente om in voorkomende gevallen de oplossing te vinden, vond hij. Een eventuele rol voor de minister bracht hij niet te sprake.

Delen