Luchtfietserij

Trendwatcher Adjiedj Bakas is een man van klare taal in zijn nieuwe boek De toekomst van gezondheid. De zorgkosten in ons land moeten de komende decennia met 70 procent omlaag, stelt hij. Anders kunnen we internationaal niet meer meekomen en gaan we failliet. We moeten terug van 9 procent van het bruto binnenlands product naar 3,5 procent, net als in Singapore. Wat daar kan, moet in Nederland ook kunnen, is zijn stellingname.

En natuurlijk kan dat ook. Schaf bijvoorbeeld de verzekerde mondzorg voor kinderen af, laat mensen betalen voor huisartsbezoek, vergoed fertiliteitsbehandelingen niet meer en bied geen curatieve zorg meer aan senioren. Die zitten toch niet meer in het arbeidsproces en hebben dus niet langer meerwaarde voor de maatschappij. Voor het gemak vergeet Bakas er even bij te vermelden dat Singaporezen hun zorg vooral zelf betalen. Of dat zorg niet alleen een kostenpost is, maar ook enorm veel oplevert, in termen van werkgelegenheid en door mensen te genezen en zo te behouden voor het arbeidsproces.

Ook de ouderenzorg moet van Bakas op de schop. De AWBZ kost ons steeds meer geld. In Duitsland doen ze het beter, stelt hij. Daar dragen kinderen tenminste verantwoordelijkheid voor hun bejaarde ouders. Op de vraag hoe wij dat goede voorbeeld moeten overnemen, gaat hij niet in. Laat staan op de vraag welke gevolgen dit zou hebben voor de participatie van de werkende beroepsbevolking. Een krimpend bevolkingsdeel, dat vooral voor banen in de zorg van buitengewoon groot belang is in de komende decennia.

Bakas maakt het zichzelf gemakkelijk met zijn luchtfietserij, waarin zelfs het geringste spoortje van wetenschappelijke onderbouwing ondergeschikt lijkt aan zijn visionaire pretenties. Bah.

Delen