Luisteren

Als voorzitter van uw vereniging mag (of eigenlijk moet) ik de eerste bestuurscolumn van 2012 schrijven. Eerlijk gezegd, probeer ik dergelijke klussen zo veel mogelijk te vermijden. Niet omdat ik niet zou willen schrijven, maar omdat de ervaring me heeft geleerd dat ik altijd erg uit moet kijken met wat ik zeg of schrijf in het openbaar. Voor je het weet, maak je onbedoeld een (politiek) statement of roep je iets dat door het Nederlands journaille wordt geïnterpreteerd als zeer interessant, waarna je telefoon roodgloeiend staat. Maar de hoofdredacteur van dit tijdschrift was onverbiddelijk; de eerste bestuurscolumn van dit nieuwe jaar moest van mijn hand zijn.

Inmiddels ben ik een aantal maanden voorzitter van uw vereniging. Een vereniging die bestaat uit een unieke groep van medisch professionals. Een zeer grote groep, want VvAA heeft meer dan 100.000 leden. De kracht van VvAA is dan ook dat ze zeer veel zorgprofessionals uit verschillende beroepsgroepen bij elkaar brengt en goede contacten heeft met belangenorganisaties van deze beroepsgroepen. Er bestaan samenwerkingsverbanden op vele fronten. De nadruk bij die samenwerking ligt vooral op het ontwikkelen en/of faciliteren van diensten voor onze gezamenlijke doelgroepen. VvAA is daarin al jaren een betrouwbaar partner en hecht er veel waarde aan dat te blijven.

In de komende jaren zullen zowel het bedrijf als de vereniging zich met extra energie richten op de nieuwe collega’s – de jong professionals – en de studenten. U zult dat aankomend jaar al gaan merken, bijvoorbeeld doordat VvAA nieuwe media meer zal gaan inzetten om juist deze groepen te bereiken. Ook de redactie van Arts & Auto zal online en via social media meer van zich laten horen. Uiteraard niet zonder elke maand een lezenswaardig verenigingstijdschrift te blijven maken. Zo gaat het vertrouwde niet verloren, maar wordt het nieuwe wel omarmd. Behalve uitdagend is dat ook noodzakelijk, want VvAA wil ook in de toekomst een sterke ledenorganisatie blijven.

Als ik drie begrippen mag noemen die voor mij de betekenis van VvAA weerspiegelen, zijn dat: betrouwbaarheid, transparantie en integriteit. Vanuit de lange traditie hecht VvAA veel waarde aan deze drie en dat geldt ook voor ons als bestuur. Vanuit deze basis, zullen wij ervoor blijven ijveren onze doelgroepen en de aan hen verbonden belangenorganisaties  zo veel mogelijk te faciliteren in alle mogelijke opzichten. Ons speerpunt voor de nabije toekomst zal daarbij liggen bij het herwinnen van het eigen initiatief van zorgprofessionals. De sector is momenteel zo in beweging en er ligt zo veel druk op de professionals, dat het er weleens op lijkt dat alles maar over hen heen komt. VvAA wil eraan bijdragen dat onze professionals in samenspraak met patiënten en consumenten weer meer vat krijgen op hun eigen professie.

Om beter gehoord te worden en om verandering teweeg te brengen, zullen alle betrokken partijen vooral goed naar elkaar moeten luisteren. De professionals naar hun patiënten, VvAA naar haar leden en klanten. Dat is precies wat wij als bestuur van uw vereniging nog meer gaan doen. Mijn professionele voornemen voor 2012 wordt dus: goed luisteren. Ik ga ervan uit dat u daarvan vanzelf iets gaat merken en als dat niet zo is, hoor ik dat graag. Maar voordat het zover is, wil ik u eerst een in alle opzichten gezond 2012 wensen.

Delen