Maak gebruik van middeling

Indien u een sterk wisselend inkomen heeft, kan het interessant zijn om te bekijken of u gebruik kunt maken van de mogelijkheid tot middeling. Hierbij kijkt u naar het gemiddelde box 1 inkomen over drie opeenvolgende kalenderjaren.

 

 

In het geval u bij een gelijkmatige verdeling van uw inkomen over deze drie jaren minder belasting zou moeten betalen, kunt u in aanmerking komen voor een teruggaaf. Indien en voor zover het verschil groter is dan € 545,-, zal de belastingdienst het verschil aan u terugbetalen. Daartoe dient u een verzoek met een middelingsberekening in te dienen bij de belastingdienst. Het verzoek tot middeling dient binnen 36 maanden nadat de laatste aanslag definitief vaststaat te worden ingediend.

Tip
Heeft u sterk wisselende inkomens, laat dan berekenen of middeling mogelijk is.

Delen