Man en paard

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Ons zorgstelsel functioneert ‘vrij goed’ stelt promovenda Suzanne Ruwaard (Tilburg University). Het voorbehoud dat ze maakt, houdt vooral verband met het feit dat de rol van de zorgverzekeraars eerder faciliterend is dan regisserend, omdat ze minder in staat zijn tot sturen dan vooraf werd gedacht.

Dat is geen verrassing. Sturen op kwaliteit werkt alleen als die kwaliteit bekend is. En de zorgaanbieders hebben zich in de eerste jaren van ons huidige zorgstelsel nu niet bepaald ingespannen om die kwaliteit zichtbaar te maken. Dan blijft alleen de mogelijkheid over te sturen op prijs. En die optie hebben de ziekenhuizen – waar het meeste zorggeld naartoe gaat – vakkundig ingeperkt door massaal te fuseren.

Sturen op kwaliteit werkt alleen als die kwaliteit bekend is

De overheid is in de sturing bijgesprongen door hoofdlijnenakkoorden af te sluiten. Op dit moment zijn het juist de zorgverzekeraars die erop wijzen dat die hoofdlijnenakkoorden weliswaar helpen om de kostengroei in de hand te houden, maar dat ze zeker niet de trendbreuk bieden die nodig is. Ruwaard benoemt wat hen hindert om die trendbreuk te bewerkstelligen: het hinderpaalcriterium. Zij is de eerste in lange tijd die op dit dossier man en paard durft te noemen: “Wat mij betreft is verlaging dan wel afschaffing van het hinderpaalcriterium het heroverwegen waard, om zorgverzekeraars een betere onderhandelingspositie te geven”, zegt ze.

Het H-woord is hiermee weer terug in de discussie over de toekomst van onze zorg. Dat werd tijd.

6 Reacties Reageer zelf

 1. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 24 september 2018 om 12:12 | Permalink

  Via Twitter een vraag om uitleg over het begrip hinderpaalcriterium. Die staat hier: https://www.zorgwijzer.nl/faq/hinderpaalcriterium.

 2. Ivo Knotnerus
  Geplaatst op 24 september 2018 om 12:27 | Permalink

  Mevrouw Ruwaard noemt in haar proefschrift inderdaad de mogelijkheid om het verschil in vergoeding tussen wel- en niet-gecontracteerde zorg te vergroten. Ze heeft echter geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het niet-contracteren van bepaalde zorg in ziekenhuizen *op de bestaande voorwaarden* (de bekende 75% van het wel-gecontracteerde tarief).

  Als ik het onderzoek van Ruwaard op dat punt wat mag aanvullen: Er zijn in de afgelopen jaren ziekenhuizen geweest die voor delen van hun “gebruikelijke” zorg niet gecontracteerd waren (en zijn). Voor zover ik het kan zien is dat verschil altijd al ruim voldoende groot geweest om effect te sorteren.

  – Waar het desbetreffende ziekenhuis voldoende mogelijkheden ziet om zich aandienende niet-gecontracteerde zorg af te leiden naar wel-gecontracteerde aanbieders, gebeurde dat ook grotendeels.

  – Waar het ziekenhuis die mogelijkheden niet zag en de niet-vergoede delen van haar zorg op patiënten verhaalde, leidde het tot zó grote commotie dat de verzekeraar zich gedwongen zag een oplossing aan te bieden.

  Met andere woorden: Voor zover mij bekend zijn er geen ziekenhuizen (ZBC’s is een ander chapiter, maar dan hebben we het niet meer over relevant zorgvolume) die grote hoeveelheden niet-gecontracteerde zorg bleven verrichten èn de niet vergoede delen daarvan zelf voor hun rekening namen dan wel die succesvol incasseerden bij de desbetreffende patiënten.

  Verder vergroten van het verschil (i.e. het verder verlagen van de 75%) heeft in zo’n situatie geen betekenis. En zou tegelijk, zoals ik elders heb beargumenteerd, op andere plaatsen in het stelsel grote schade doen.

 3. Ivo Knotnerus
  Geplaatst op 24 september 2018 om 12:38 | Permalink

  Op verzoek van Frank een link naar mijn “beargumentering elders”: https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/ongecontracteerde-zorg-is-juist-nuttig.htm

 4. G K Mitrasing
  Geplaatst op 24 september 2018 om 13:53 | Permalink

  Ruwaard kan bij de Efteling gaan werken, “Papier hier!”

 5. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 24 september 2018 om 13:58 | Permalink

  Dat denk ik toch niet Glenn, want ze heeft wel een punt: de zorgverzekeraars hebben door de vele fusies in de ziekenhuiswereld een lastige onderhandelingspositie in de contractering. De vraag hoe die kan worden verbeterd is dus echt wel aan de orde. Daarbij gaat het mij niet strikt om dat hinderpaalcriterium, maar wel om de vraag: hoe dan?

 6. AlexEn
  Geplaatst op 14 oktober 2018 om 15:02 | Permalink

  _____1234______Man en paard – Arts en Auto_____1234______