Manifest bezorgde huisarts

Actiecomité Het Roer Moet Om (HRMO) roept politiek, verzekeraars en zorgverleners op tot meer samenwerking om zo de zorg te verbeteren.

Op de website hetroermoetom.nu staat een nieuw pamflet dat de minister van VWS oproept ‘iets te doen aan blokkades en financiële schotten die samenwerking frustreren en bureaucratiseren; de leegloop van zorgprofessionals te stoppen door meer erkenning van en vertrouwen in de kwaliteit van hun werk; het politieke mandaat te herpakken omdat zorg gebaat is bij een duurzame herinrichting en pijnlijke keuzes.’

Als het manifest breed ondersteund wordt, wil het actiecomité van huisartsen een publiek debat organiseren, met als uiteindelijk doel een hoorzitting in de Tweede Kamer over het huidige gebrek aan regie én oplossingsrichtingen voor de toekomst.

Delen