Mantelwerkgevers

Staatssecretaris Martin van Rijn waarschuwt dat meer oog nodig is voor vrijwilligers en mantelzorgers. Een goede optie hiervoor is de mantelzorg regelen in de cao. Dit is bijvoorbeeld vorige week gebeurd in de cao voor de hbo-sector. In deze cao is vastgelegd dat werknemers 40 uur per jaar kunnen besteden aan mantelzorg.

Een andere interessante benadering komt van het Radboudumc. Dit gaat mantelzorgers ondersteunen met scholing, informatie en het bieden van lotgenotencontacten. Bovendien gaat het zijn artsen en verpleegkundigen scholen om mantelzorgers beter te kunnen faciliteren. Het gaat om een pilot, die in samenwerking met Meander Medisch Centrum wordt gedaan.

Het is te hopen dat deze pilot slaagt en een vervolg krijgt, ook buiten deze twee ziekenhuizen. Onderzoek van Mezzo toont immers aan dat mantelzorgers grote behoefte hebben aan ondersteuning vanuit het ziekenhuis als voor hun naaste ziekenhuisopname aan de orde is, maar deze vaak niet krijgen.

De kern blijft echter toch de relatie tussen mantelzorg en werk. De mantelzorger is nu nog vaker een vrouw dan een man en in een aantal gevallen bovendien een vrouw die niet (meer) in het arbeidsproces verkeert  Dat is te beperkt, want mantelzorg is in principe een taak die iedereen past die zich erdoor aangesproken voelt: jong of oud, man of vrouw, wel of niet in het arbeidsproces. Maar om er praktische invulling aan te kunnen geven voor al deze mensen, is inzet van werkgevers onontbeerlijk.

Delen