De mantel uitgeveegd

Het bericht dat het mantelzorgcompliment per 1 januari 2015 ophoudt te bestaan, zorgt voor veel onbegrip. Op skipr.nl staan bij de berichtgeving over dit nieuws nogal wat redactiemeldingen over verwijderde reacties. Dit geeft aan hoezeer de stopzetting van dit compliment – 200 euro per jaar voor de mantelzorger als tegemoetkoming in de kosten – de gemoederen bezighoudt.

Een van de weinige inhoudelijk ter zake doende reacties komt van Cora Postema, mantelzorger en blogger op partnerzorg.nl. Zij noemt het mantelzorgcompliment een zoethoudertje en een bureaucratisch gedrocht en zegt dat ze blij is dat het wordt afgeschaft. En ze krijgt bijval van mantelzorger Marjo Brouns, in haar stelling dat Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, de belangen van mantelzorgers maar matig behartigt. Brouns verwijt Mezzo dat het de mantelzorgers wel naar hun mening vraagt over het verdwijnen van het mantelzorgcompliment – hoewel die erg voor de hand ligt – maar dat het de mantelzorgers niet betrekt bij de veel meer wezenlijke discussie over erkenning en waardering van mantelzorgers.

Postema en Brouns hebben een duidelijke boodschap: het is hoog tijd dat de mantelzorgers serieus genomen worden en leren zichzelf serieus te nemen. Staatssecretaris Martin van Rijn wekt duidelijk de indruk dat hij dit al doet, in zijn eerder deze week verschenen brief Versterken, verlichten en verbinden. Die begrijpt wel dat hij de mantelzorgers keihard nodig gaat hebben voor de verwezenlijking van zijn plannen voor de transitie van de langdurige zorg. De mantelzorgers zelf hebben dit ook goed door, zoals blijkt uit de reacties van Postema en Brouns.

Delen