Marktsamenwerking

PvdA-senator Marijke Linthorst maakt de tussenbalans op over wat de introductie van marktwerking in de zorg tot nu toe heeft opgeleverd. Haar conclusie ligt tamelijk voor de hand: het heeft de zorgaanbieders wakker geschud om klantvriendelijker te worden en meer aandacht te krijgen voor de kosten en de bedrijfsvoering. Maar van echte marktwerking in de zin van elkaar beconcurrerende zorgaanbieders is op veel fronten feitelijk geen sprake, partijen willen juist samenwerken.

Ondertussen is het beleid nog wel op marktwerking gericht, stelt Linthorst, en wil minister Edith Schippers dit zelfs aanwakkeren door winstuitkering voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars mogelijk te maken. Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, is echter nog maar de vraag, want Schippers keert in het nieuwe kabinet niet terug als minister van VWS en veel politieke partijen zien beide vormen van winstuitkering niet zitten.

Afgezien daarvan is de beweging naar samenwerken al volop gaande. De Autoriteit Consument & Markt roept al jaren dat zorgaanbieders die met elkaar willen samenwerken veel te bang zijn dat dit niet zou mogen, er bestaat veel meer ruimte voor dan zij denken. En de Nederlandse Zorgautoriteit stelt zich op het standpunt dat verbetering van het zorgstelsel mogelijk wordt als ruimte wordt geboden voor regionale samenwerking over de grenzen van sectoren heen. Schippers zelf pleitte ook al voor samenwerking: tussen zorg, wetenschap en bedrijfsleven om precies te zijn. Kortom, er is volop aansporing om marktsamenwerking te betrachten, zoals Wim van der Meeren van CZ het alweer een paar jaar geleden voor het eerst noemde.

Wie Schippers gaat opvolgen weten we nog niet, maar we weten wel dat ook haar opvolger kostenbeheersing hoog op de agenda zal hebben staan. Samenwerking speelt een rol om dat doel te bereiken. Maar een beetje concurrentie kan daarin ook geen kwaad. Het houdt partijen scherp.

Delen