Marktsamenwerking

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

De SP komt met een plan om de zorgverzekeraars af te schaffen en de marktwerking in de zorg terug te draaien. Dat plan gaat het niet redden, om de simpele reden dat er geen Kamermeerderheid voor te vinden zal zijn. Het is pas acht jaar geleden dat we voor het huidige stelsel hebben gekozen en dat is nog volop in ontwikkeling.

Slimmer is het plan van Diabetesvereniging Nederland: de patiënt en de zorgverzekeraar met elkaar laten optrekken om samen gericht invloed uit te oefenen op de kwaliteit van zorg. In dit model bepaalt de patiënt mede aan welke voorwaarden goede diabeteszorg moet voldoen, zodat de zorgverzekeraar precies weet waarop hij in de contractonderhandelingen moet letten. Voor andere patiëntenverenigingen een interessant model om te volgen, omdat het hun leden in de driver’s seat zet. En voor zorgverzekeraars een interessant model om mee te werken, omdat het leidt tot contractafspraken die aansluiten bij wat de verzekerden willen.

DVN zegt in eerste instantie in zee te zijn gegaan met Zilveren Kruis, CZ en Ohra, omdat die bij de zorginkoop het best kijken naar voor de diabetespatiënt belangrijke onderwerpen. DVN-directeur Olof King voegt hieraan toe ook met de andere zorgverzekeraars in gesprek te blijven over hun inkoopbeleid. Ik denk wel dat die willen luisteren. Zeker als het om grote aantallen verzekerden gaat, dus als ook andere patiëntenverenigingen deze opzet gaan volgen.

6 Reacties Reageer zelf

 1. G K Mitrasing
  Geplaatst op 18 november 2014 om 12:43 | Permalink

  Pas 8 jaar…. en welke olifant in de woonkamer mist DVN in de keus voor CZ en Zilveren Kruis??

 2. Alberts
  Geplaatst op 18 november 2014 om 12:45 | Permalink

  pas 8 jaar inderdaad… mijn oog viel ook direct op die zinsnede, ik twijfelde of het nou cynisch bedoeld was of niet.

 3. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 18 november 2014 om 12:48 | Permalink

  Nee, het is niet cynisch bedoeld. We komen uit een systeem dat decennialang ge(dis)functioneerd heeft en dan is acht jaar bepaald geen lange tijd om een zo majeure verandering tot stand te brengen als met de komst van de Zorgverzekeringswet werd beoogd. Vergeet niet dat in 2006 nog nauwelijks kwaliteitsinformatie beschikbaar was over de zorg. Het heeft veel tijd gekost om dit te ontwikkelen en dat proces is nog volop gaande.

 4. G K Mitrasing
  Geplaatst op 18 november 2014 om 14:30 | Permalink

  Och jee …en Jeroen Wester schrijft vandaag in NRC (net als economen op ESB) dat er 8 jaar later amper op kwaliteit wordt ingekocht maar vnl lumpsum. En als Marcel Levi dat bevestigt dan zal dat ook wel niet zo zijn…
  De hofnar van de zorgverzekeraars laat zich weer prima herkennen…

 5. ANH Jansen
  Geplaatst op 18 november 2014 om 17:42 | Permalink

  2008 •K.P. Companje (red.), Tussen volksverzekering en vrije markt. Verzekering van zorg op het snijvlak van sociale verzekering en gezondheidszorg 1880-2006 (Amsterdam 2008)

  http://www.kenniscentrumhistoriezorgverzekeraars.nl/ondpub/publicaties2.html

  Na publicatie van KP Companje’s overzicht trokken de verzekeraars de stekker uit het kenniscentrum. Je moet verzekerden niet slimmer maken dan nodig is om een polis aan te schaffen.

  Verplichte leesstof voor iedereen die denkt dat de tijd voor 2006 zo slecht was en om in te zien welke krachten er verscholen lagen achter de Zorgverzekeringswet. 60 jaar lobbyen door private financiële instellingen wierp zijn vruchten af. 10 miljard staatssteun in de schoot geworpen en 10 jaar de tijd om zich te bewijzen; dat durfden de verzekeraars wel aan.

  Tussentijdse evaluatie door een ambtelijke werkgroep na 5 jaar Zvw was vernietigend; ‘Stuck in the Mud’ was de conclusie.

  De Minister heeft recent zelf moeten vaststellen dat Nederland als enige land in de EU heeft ‘gekozen’ voor een privaat stelsel, terwijl alle andere landen sinds jaar en dag een publiek stelsel aanhouden. EU wet en regelgeving is geschreven en gedacht voor een publiek stelsel. WHO en OESO laten in hun publicaties zien waarom dat zo is.

  Ook binnen een publieke zorgstelsel kan men marktwerkingsmethodieken toepassen om kwaliteit, innovatie en prijs optimaal te krijgen. Benchmarken is daarbij nog de meest doelmatige methode; vereist is totale transparantie!

  Alles transparant is onmogelijk in een privaat stelsel. Dat zeggen de politici en verzekeraars om het hardst: concurrentie gevoelige informatie mag immers in een privaat stelsel nooit naar buiten komen. Daar ziet de ACM op toe. Dat is ook direct het grootste nadeel van de keuze voor een privaat stelsel met acceptatie van de Mededingingsregels.

  In een publiek stelsel zijn juist die mededingingsregels buiten werking gezet. Met alle voordelen voor het inrichten van een doelmatige zorgvoorziening van dien; de burger staat bij een dergelijk stelsel werkelijk centraal.

  KP Companjes historie maar eens lezen. Dan snap je waarom we opgescheept zitten met dit hybride krankzinnige systeemmodel. En ja, voor 2016 moet de politiek een beslissing nemen of zij door wil gaan met dit unieke systeem. Na 2016 vervalt de terugvaloptie van Hans Hoogervorst en is er geen weg terug meer.

  Lees KP Companje! Dat zou de DVN ook eens moeten doen.

  Zijn de Achmea/CZ/Ohra verzekerden zo blij met de postorderaar en het beperkte aanbod aan bloedsuikermeters? Aan de balie vernemen wij toch andere berichten. Maar wisselen naar b.v. DSW is er niet bij: de aanvullende verzekeringen belemmeren de overgang en diabeten hebben in de regel nogal wat aanvullende verzekeringen. Ook dat vernemen wij van die verzekerden.

  Men zit vast.

  En de verzekeraars weten dat als geen ander. Scherpen hun contracteerbeleid nog maar eens aan; 1 leverancier is voor CZ dan ook geen probleem, tot de Rechter moest ingrijpen.

  DVN zou dan ook verzekeraars moeten aanbevelen die werkelijk zorg in de buurt contracteren; generalistisch waar mogelijk en specialistisch waar nodig. Gezien de prijzen van DSW worden de door Achmea/CZ/Ohra behaalde inkoopvoordelen niet doorgegeven aan de verzekerden; premie van Restitutie polis DSW is lager dan de In Natura polis van Achmea.

  Laat de Minister dit maar eens uitleggen. Goedkoper was toch beter? Welke polis neemt zij nu zelf? Een DSW- tje?

  2015 is het jaar van transparantie zegt de Minister zelf; laat nu maar eens zien of verzekerden massaal overstappen naar DSW en waarom dat niet gebeurd. Welk harder bewijs van falen van het systeemmodel Zorgstelsel 2006 heeft de politiek nodig om de terugval optie van Hans Hoogervorst in te roepen?

 6. ANH Jansen
  Geplaatst op 18 november 2014 om 19:26 | Permalink

  http://www.zorgverzekeringnederland.nl/

  Koffie is koffie zei de Minister op TV en nam er zelf ook een: dat wordt dan volgens dit lijstje een Zekur polis. Beste kwaliteit voor de laagste prijs. Je kan er volgens de Minister blind op vertrouwen dat de zorgverzekeraar de beste zorg heeft ingekocht. Koffie is per slot van rekening volgens haar koffie.

  2015 wordt het jaar van de transparantie volgens dezelfde Minister. Eerst testcase is bekendmaking van haar eigen ziektekostenpolis, basis en aanvullend en bij welke verzekeraar. Koffie is koffie. Toch?

  Volgens dit lijstje is de verzekeraar met de beste kwaliteit prijs verhouding DSW. De kwaliteit bepaal jezelf in samenspraak met je zorgverlener; die werken allemaal volgens de laatste eigen richtlijnen en standaarden, beter kan dus niet, en de prijs heeft DSW bepaald: marktconforme vergoeding als je gaat naar een niet door DSW gecontracteerde zorgverlener. Wat is marktconform?

  Toch maar even vragen aan DSW voordat je zorg inkoopt voor jezelf bij een niet gecontracteerde zorgverlener.

  Maar bij DSW kan de verzekerde wel alles krijgen wat hij zelf wil en alles wordt vergoed bij een gecontracteerde zorgverlener; alles kan worden opgehaald of thuisbezorgd op het tijdstip wat de verzekerde zelf kiest. En bij problemen gewoon even langsgaan bij de zorgverlener om de hoek. Zorg in de buurt. Kom daar bij een postorderaar eens om.

  Geen gedoe met dagprijzen of profielen. Geen gedwongen winkelnering. Geen gedoe achter de schermen.

  Leg de contracten van Achmea/CZ/Ohra met de zorgaanbieders eens naast de ziektekostenpolissen voor de verzekerden.

  De zorg is functioneel omschreven in de Zvw. De DVN is de implicatie daarvan ontgaan. Je hebt als verzekerde geen recht op de beste meter of op de meter naar eigen keuze, maar op een instrument om bloedsuiker te meten. Die beperking zullen Achmea/CZ/Ohra nimmer expliciet aangeven in hun polisvoorwaarden. 2015 jaar van transparantie? Voorlopig niet.

  DVN heeft wat uit te leggen aan haar leden.