Marktwaarde

Wat is uw zorgonderneming waard en welke prijs zou u bij een eventuele overdracht kunnen krijgen? Daarvoor dient u een aantal factoren op een rijtje te zetten. Verkoopt u een eenmanszaak of aandelen in een bv? En welke bezittingen en schulden worden met de overdracht mee verkocht?

Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld (on)roerende goederen, vorderingen op de zorgverzekeraar en vakantiegeld van medewerkers. Een andere relevante vraag is hoeveel winst er jaarlijks wordt gemaakt en hoe dat zich na overname zal ontwikkelingen. Een veel gehanteerde term hierbij is EBITDA, wat staat voor winst vóór afschrijvingen, rentelasten en belastingen. Hiermee wordt min of meer objectiveerbaar hoe uw onderneming presteert ten opzichte van andere praktijken.

Verder zijn er natuurlijk nog specifieke factoren van belang, zoals lokale concurrentie of gewijzigd beleid bij de zorgverzekeraar. Daarnaast is het afhankelijk van de normen die gelden in de specifieke beroepsgroep. De normen bij de fysiotherapeuten zijn weer anders dan die bij huisartsen.
Al deze factoren dragen bij tot de waardebepaling.

Kennis van de markt is van groot belang

Wat echter ook een grote rol speelt, is de markt; vraag en aanbod dus. Een gewilde locatie kan de waarde van uw onderneming bijvoorbeeld opdrijven, terwijl een gebrek aan belangstelling de waarde juist enorm kan drukken.

En dit effect wordt nog versterkt in beroepsgroepen waar grotere marktpartijen zich bevinden, zoals bij de apothekers of de tandartsen. Hier wordt de prijs soms bepaald door een strategische overweging, terwijl de waarde op basis van de eerdergenoemde factoren lager zou worden vastgesteld. Wilt u inzicht in de waarde van uw onderneming, dan is kennis van de markt dus van groot belang.

Tot slot wil ik u meegegeven uw zaken cijfermatig en bedrijfsmatig op orde te hebben, voor de verkoop. Een gepoetste auto verkoopt tenslotte ook beter.

Delen