Medisch Centrum Exit

Waar ik al bang voor was, gebeurt nu. De misser van VUmc en Eyeworks wordt aangegrepen om te scoren in een politiek debat over de zorg. En de gevolgen hiervan dreigen de hele zorg te gaan raken, in plaats van dat de focus gericht blijft op de partijen die de fout gemaakt hebben waarvoor ze ter verantwoording moeten worden geroepen. Zo verwordt een incident tot een wedstrijdje piketpaaltjes slaan dat er in het ergste geval toe kan leiden dat een zeer goed bruikbare methode om het grote publiek inzicht te geven in de gezondheidszorg volledig wordt afgesneden.

Laten we even niet vergeten dat de tv-kijker al jarenlang vergast wordt op documentaires die een beeld geven van de zorg. Programma’s die veelal op integere wijze worden gemaakt en die de kijkers inzicht bieden in hoe de zorg werkt. Soms oppervlakkige programma’s, maar soms ook uitzendingen die tot nadenken stemmen. En als er maar zo af en toe een scene tussen zit die mensen zich hardop doet afvragen “Goh, moet je daarvoor wel naar het ziekenhuis, dat kan toch best een dagje wachten?’, dan bereikt Edith Schippers al het keukentafeldebat dat ze zo belangrijk vindt.

Kortom: beperk het probleem tot het echte probleem en maak het niet groter dan het is. Maak zorgaanbieders niet kopschuw om hun werk uit te leggen aan het grote publiek. Zet ze er niet toe aan om hun afdelingen communicatie te kortwieken en te waarborgen dat die alleen nog zaken communiceert die slechts het instellingsbeleid verkondigen, maar die voor de buitenwacht nietszeggend zijn. Maak de zorg niet bang, laat ruimte voor goede communicatie zonder angst voor represailles.

Delen