Prijzenslag

Betalen zorgverzekeraars te veel voor medische hulpmiddelen, zoals Wim van der Meeren van zorgverzekeraar CZ stelt? Ik durf er best mijn hand voor in het vuur te steken dat hij gelijk heeft. Voor producten die via tussenhandel bij de eindgebruiker terecht komen, geldt altijd dat er meer voor betaald wordt dan strikt nodig is. Consumenten hebben dit allang ontdekt. Daarom komen er ook steeds meer lege plekken in onze winkelcentra. De winkels die daar in het verleden zaten, zijn weggevaagd door internet. Vraag maar aan Hans Breukhoven.

CZ liet stomazakjes in China maken voor zeventien eurocent per stuk. Iets soortgelijks is ongetwijfeld mogelijk voor heel veel andere medische hulpmiddelen. En de tussenhandel heeft beslist een probleem als ze zich verweert door te stellen dat de kwaliteit van zulke goedkope fabrikanten te wensen over zal laten en dat de patiëntenzorg er dus mee in het geding kan komen. Medische hulpmiddelen zijn geen geneesmiddelen. De wetgeving waaraan moet worden voldaan om een medisch hulpmiddel op de markt te mogen brengen, is aanzienlijk minder streng dan die van een geneesmiddel. De kwaliteitseisen waaraan moet worden voldaan, zijn veel minder hard omschreven.

Een zorgverzekeraar die zegt: ik kan dezelfde kwaliteit inkopen voor veel minder geld, plaatst de leverancier dus wel degelijk voor een probleem. Dit neemt niet weg dat het zeker geen kwaad kan als een zorgverzekeraar die daadwerkelijk overgaat tot rechtstreekse inkoop bij goedkope productenten, de producten vooraf laat toetsen door een patiëntenpanel. Die patiënten zijn verzekerden tenslotte. Die wil je als zorgverzekeraar wel te vriend houden.

Delen