Meer dan zorg alleen

Blijft de zorg het koekoeksjong? Die vraag stelt Ewout Irrgang, lid van het college van de Algemene Rekenkamer. Een belangrijke vraag, waarop het verontrustende antwoord zoals het zich nu laat aanzien ‘Ja’ is. Dezelfde Algemene Rekenkamer hield ons een paar maanden geleden immers voor dat pogingen als Sturen op zinnige zorg hadden gefaald om hierin verandering te brengen.

Begrijpelijk dus dat Irrgang te spreken is over het feit dat Zorginstituut Nederland zich die recente boodschap heeft aangetrokken en de stap heeft gezet naar het inzetten van haar wettelijke bevoegdheden voor gepaste zorg. Niet meer vanuit het basispakket van de Zorgverzekeringswet vergoeden wat geen bewezen meerwaarde heeft, is inderdaad een goede stap. Maar het is er wel een met een lang adem, want lever eerst dat bewijs maar eens.

‘Niet meer vanuit het basispakket vergoeden wat geen bewezen meerwaarde heeft, is een goede stap’

Natuurlijk kunnen in de tussentijd andere dingen worden gedaan. Inzetten op de juiste zorg op de juiste plek bijvoorbeeld. Investeren in huisartsenzorg ook, zoals de Landelijke Huisartsen Vereniging en het Nederlands Huisartsen Genootschap voorstellen. Dat kan verwijzingen naar de – duurdere – tweede lijn voorkomen. Maar het is niet genoeg, want we blijven dan binnen het domein zorg. En zolang we die zorg als een afzonderlijke entiteit blijven beschouwen, blijft die het koekoeksjong waar de Algemene Rekenkamer voor waarschuwt. We moeten breder kijken. VNO-NCW en MKB Nederland doen dit in hun reactie op de nota Zorg voor de toekomst, door behalve op de waarde van sterkere inzet op digitale zorg ook te wijzen op andere beleidsterreinen dan de zorg alleen: mensen aan het werk helpen, armoedebestrijding, meer bewegen en gezonde lunches op scholen. Allemaal geluiden die we al eerder gehoord hebben. Misschien moeten ministeries (VWS, SZW, OCW) toch eens wat meer de verbinding zoeken om er nu ook echt werk van te maken.

Delen