Meer lolly’s

Op Twitter kom ik vooralsnog alleen nog maar positieve reacties tegen op de stellingname van ziekenhuisbestuurder Peter van der Meer van het Albert Schweitzer ziekenhuis, dat hij verlaging van de omzet van zijn ziekenhuis als ultiem doel ziet. ‘Dapper denken in de zorg’ noemt Anna van Poucke (KPMG Healthcare) het. Ron Roozendaal (VWS) spreekt van ‘innovatie gesteund door een bestuurder met durf’.

Die beoogde omzetdaling brengt onvermijdelijk met zich mee dat ook moet worden nagedacht over het vastgoed, het onderwerp van het Delphi onderzoek waaraan ik gisteren mijn blog besteedde. Daarover ontstond discussie op Twitter omdat nog lang niet iedere zorgprofessional overtuigd is van de mogelijkheden om de patiënt meer zorg thuis of in de eerste lijn te verlenen. Toch juist wel wat het Albert Schweitzer ziekenhuis probeert te bewerkstelligen, en zelfs op dit moment al bezig is vorm te geven, met een transmuraal team van gespecialiseerde verpleegkundigen.

Zoeken naar de juiste basis om de toekomst van het ziekenhuislandschap op verantwoorde wijze vorm te kunnen geven

Betekent dit dat op termijn het ziekenhuis zal verdwijnen, zoals de uitkomst van dat Delphi onderzoek suggereerde? Nee natuurlijk, ziekenhuiszorg zal beslist blijven bestaan. De onderzoekers hebben op dit punt duidelijk scherp ingezet met hun opmerking dat in 2030 het begrip zorgvastgoed mogelijk niet meer bestaat, met de bedoeling om discussie uit te lokken. Dat is gelukt. De waarde daarvan is dat alle argumenten over en weer helder in beeld komen. De juiste basis om de toekomst van het ziekenhuislandschap op verantwoorde wijze vorm te kunnen geven. Al is zo’n opmerking van Van der Meer – dat wie in de zorg werkt dat niet doet om meer lolly’s te verkopen maar om goede zorg aan patiënten te leveren – natuurlijk ook wel lekker ontnuchterend.

Delen