Meersporenbeleid

Het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis zet zichzelf nadrukkelijk op de kaart met de campagne Tegen gelijke behandeling. Het ziekenhuis geeft hiermee aan dat de ontwikkelingen in de oncologische zorg razendsnel gaan door de stappen die worden gezet op het gebied van personalized. Het uitgangspunt van de campagne is dat alle mensen ongelijk zijn als het gaat om kanker en de behandeling daarvan, en dat personalized medicine het mogelijk maken hierop in te spelen.

Het ziekenhuis legt zichzelf op het gebied van kankerbehandeling een forse claim op door te stellen dat over twintig jaar 90 procent van alle kankers een chronische ziekte is in plaats van een dodelijke. De vraag is wat het in financieel perspectief gaat betekenen als deze claim bewaarheid wordt. Chronische patiënten zijn kostbare patiënten. En personalized medicine is ook kostbaar. Toch merk ik bij de medisch specialisten die ik over deze ontwikkeling interview, dat zij zich met deze kant van de zaak niet bezighouden. Ze spreken de verwachting uit dat de behandeling met personalized medicine niet kostenverhogend zal werken, omdat het effectieve behandeling is waarbij overbodige behandelingen worden voorkomen.  Of ze zeggen zelfs het op dit moment nog geen relevante vraag te vinden. Eerst maar eens ontwikkelstappen zetten en dan zien we wel weer verder, luidt dan de teneur.

Verwachtingen uitspreken is mooi, maar weinig wetenschappelijk. Stapje voor stapje te werk gaan past wél bij wetenschappers, maar getuigt weer van weinig oog voor hoe overheden en zorgverzekeraars met de gevolgen van wetenschappelijke ontwikkelingen omgaan. Zoek liever de synergie.

Delen