Menselijke maat

De omslag die nodig is in de langdurige zorg, vraagt om innovatieve zorgaanbieders. De overheid zal het omslagproces overal faciliteren waar dat kan, maar de veldpartijen zijn toch vooral ook zelf aan zet. Staatssecretaris Martin van Rijn zei dit gisteren tijdens het congres In voor zorg! Thuis in Nieuwegein. Hij voegde eraan toe: “En ze zullen het vaak niet eens zijn met de bezuinigingen die nodig zijn, maar ze zullen het wel eens zijn met de doelstelling de menselijke maat terug te brengen in de zorg. Dat is waarop ik aan het einde van de kabinetsperiode mag worden afgerekend.”

De omslag in de langdurige zorg die Van Rijn voor ogen heeft, zal inmiddels iedereen bekend zijn: een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid van mensen en van hun directe omgeving, een grotere rol voor de gemeenten en een inkrimping van het intramurale zorgaanbod.

In antwoord op een vraag uit de zaal gaf Van Rijn aan niet bang te zijn dat mensen als gevolg van dit proces in een isolement zullen belanden. “Ik ben juist bang dat dit gebeurt als we doorgaan op de ingeslagen weg”, was zijn weerwoord. Hij noemde het veranderproces dan ook ‘onontkoombaar’.

En hoewel hij dus vindt dat vooral het veld aan zet is, maakte hij wel concreet wat hij bedoelde met dat ‘faciliteren’ door de overheid. Hij wil het project regelarme zorg doorzetten. Hij gaat met werkgevers in gesprek over de mogelijkheid in de cao’s meer ruimte te bieden aan mantelzorgers. Hij gaat meer aandacht besteden aan de vastgoedproblematiek van de intramurale zorgaanbieders. En hij is in gesprek met de Vereniging Nederlandse Gemeenten om te zorgen dat gemeenten leren van elkaars best practices op het gebied van de langdurige zorg. Hij hoeft zich dus niet te vervelen de komende tijd.

Delen