Met en zonder keten

Bij diergeneeskunde was afgelopen jaar 86 procent van de studenten vrouwelijk. Sinds 2016 is meer dan de helft van de praktiserende dierenartsen vrouw. Gaan deze jonge dierenartsen ook ondernemen, of past dat niet bij vrouwen, zoals wel wordt beweerd? Moeten we in dat geval op den duur vrezen voor het voortbestaan van de zelfstandige dierenartspraktijken?

Ondanks de feminisering onder dierenartsen, zien we nog geen duidelijke groei van vrouwelijke ondernemers met een eigen praktijk. Ketenvorming zou daar een belangrijke rol bij spelen. Het idee is dat er – als lid van een keten – weinig te ondernemen overblijft. Dit beeld klopt echter niet: de grote ketens die in Nederland opereren, pretenderen juist dat elke kliniek zijn onafhankelijkheid en identiteit behoudt. Een aantal zaken wordt vanuit de keten gefaciliteerd, zoals inkoopvoordeel en educatie. Er blijft casu quo nog genoeg ondernemerschap nodig voor de rest. Want hoewel een keten professioneel georganiseerd is en een duidelijke bedrijfsstrategie hanteert, blijft er voor het echte werk en (gezamenlijk) ondernemerschap nog steeds een bevlogen ondernemer nodig. Dat kan prima een vrouw zijn.

Er blijft nog genoeg te ondernemen over

Daarnaast is duidelijk dat de ketens zich richten op de grotere praktijken, wat betekent dat veel kleinere praktijken vooralsnog gewoon zullen voort bestaan onder eigen ondernemerschap. De realiteit geeft aan dat met name ondernemende vrouwen zich daar prima thuisvoelen. Ze kunnen de praktijk naar eigen idee inrichten en zijn daarmee zelf verantwoordelijk voor groei en verbetering.

Dus bij zowel ketenpraktijken als kleine zelfstandige praktijken is er ruimte voor ondernemende vrouwen. Ondernemerschap maakt je blij als het bij je past. Vrouwen beschikken vaak over belangrijke eigenschappen daarvoor, zoals een positieve drive, zelfstandigheid en doorzettingsvermogen.

Daarom verwacht ik dat de feminisering zeker ook zal doorzetten in de eigen praktijk. Dat ondernemen alleen is weggelegd voor mannen, is natuurlijk een fabeltje.

Delen