Meten met twee maten

Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen is volgens zorgverzekeraar Menzis een topzorgaanbieder als het om borstkankerzorg gaat. Een grappige bevinding, want hetzelfde ziekenhuis werd eind vorig jaar door zorgverzekeraar CZ juist op de zwarte lijst gezet omdat het niet aan haar kwaliteitscriteria voor borstkankerzorg voldeed.

Het verschil tussen beide zorgverzekeraars is dat bij CZ vooral het getalscriterium centraal staat (hoeveel verrichtingen doen de medisch specialisten jaarlijks) en dat Menzis beoordeelt volgens de eisen van de patiënt zelf. Het is de vraag wat beter is. Criteria die de patiënt belangrijk vindt, zijn bijvoorbeeld snelle toegang, goede communicatie en tijdens de gehele behandeling begeleid worden door dezelfde medisch specialist. Het belang hiervan valt niet te ontkennen. Maar zijn het ook criteria die tot de beste zorguitkomst leiden? Dat is nog maar de vraag. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft hier blijkbaar ook zo haar vraagtekens bij, want die hecht groot belang aan het getalscriterium.

Moeten we dus concluderen dat CZ het beter doet dan Menzis? Dat ligt er maar net aan vanuit welk uitgangspunt je dit ‘beter’ beoordeelt. Menzis doet het vanuit patiëntenperspectief in ieder geval slimmer, omdat het dichter bij de wensen van die patiënt blijft. Verzekerden kunnen dit vertalen als ‘dit is een goede verzekeraar, want die gaat uit van wat ik wil’ en dus overstappen. De vraag of de patiënt echt weet wat hij wil – en wat goed voor hem is – is daarmee echter niet beantwoord.

Delen