Is meten weten?

Veel huisartsen verwachten dit jaar een lagere omzet dan in 2014 door het dit jaar ingevoerde bekostigingssysteem voor huisartsenpraktijken. De Landelijke Huisartsen Vereniging gaat de gevolgen van dit nieuwe systeem voor de portemonnee van de huisarts in kaart brengen. Geen eenvoudig onderzoek, want de huisarts heeft met dit nieuwe systeem zelf in handen hoe zijn omzet zich ontwikkelt.

Het nieuwe bekostigingssysteem is erop gericht de omslag te maken van verrichtingen- naar uitkomstfinanciering. Voor dit jaar zijn drie gebieden benoemd waarop huisartsen kunnen worden beloond voor uitkomsten. In het eerste – service en bereikbaarheid – staat de klantgerichtheid centraal. Het tweede is de substitutie van tweede naar eerste lijn door kleine chirurgische verrichtingen in de huisartspraktijk te doen in plaats van de patiënt daarvoor door te verwijzen naar het ziekenhuis. Het derde is doelmatig voorschrijven op basis van de indicatoren van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik.

Huisartsen die op deze drie gebieden investeren, worden daarvoor financieel beloond. Wil het onderzoek van de LHV slagen, dan moet het dus niet alleen kijken naar de feitelijke omzet van de huisartspraktijken van 2015 ten opzichte van 2014, maar ook naar de inspanningen die de huisartsen in de aan het onderzoek deelnemende praktijken zich hebben getroost om voor die financiële beloning in aanmerking te komen. Alleen maar zeggen ‘Ik ben erop achteruit gegaan’ is niet genoeg, want dit kan het gevolg zijn van de eigengenomen beslissing om niet te investeren in de drie deelgebieden.

Maar uit oogpunt van kwaliteit van zorg in patiëntenperspectief zeg ik: ik gun alle huisartsenpraktijken een in financieel opzicht bijzonder gezond jaar.

Delen