Middelvinger

Dat opgeheven vingertje van vadertje staat zullen we gedurende de rest van deze kabinetsperiode niet meer zien als het om gezondheidszorg gaat. Minister Edith Schippers (VWS) schuift één vinger op, kunnen we concluderen uit haar antwoorden op vragen van de Partij voor de Dieren. Hoewel ze zegt een tabaksontmoedigingsbeleid te voeren, biedt ze in de praktijk geen boter bij de vis. Ze ziet geen noodzaak in het beperken van de samenstelling van tabaksproducten en ze heeft een broertje dood aan publiekscampagnes die mensen over de streep moeten trekken om te stoppen met roken. U zoekt het zelf maar uit.

Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid boekt op dit moment goede resultaten met een stepped care module voor mensen die definitief willen stoppen met roken. Dit programma loopt van een stopadvies met een korte interventie om de motivatie te bepalen, via begeleidingssessies bij de POH’er naar nicotinevervangers of ondersteunende medicatie. Toen ik zorginkoper Erik Kramer van Zorg en Zekerheid eerder dit jaar over dit programma interviewde, zei hij: “Stoppen met roken kent een moeilijke fase waarin medicinale ondersteuning doorslaggevend kan zijn.”

 

Als Schippers in het kader van haar beleidsvisie (‘Gezond leven moet een eigen keuze van burgers zijn’) deze medicatie vanaf volgend jaar niet meer vergoedt, moeten mensen die zelf gaan betalen. Natuurlijk kan ze hierbij de stelling verdedigen dat een rookverslaving duurder is dan die medicatie, maar dit is wel kort door de bocht. Mensen gedurende korte tijd gericht helpen om tot een blijvende gedragsverandering te komen, kan op de langere termijn veel zorgkosten besparen. Maar op die langere termijn is Schippers natuurlijk al lang geen minister meer, dus dat doet er niet toe. De bezuiniging scoort ze nú.

Delen