Minder goed bevallen

Als een raad van bestuur stelt ‘dat er nog geen definitieve besluiten zijn genomen’ moet je ervan uitgaan dat dit ook echt zo is, maar is tegelijkertijd ook wel duidelijk in welke richting het bestuur naar een oplossing voor een bestaand probleem aan het zoeken is. Dat probleem betreft in dit geval de verloskunde van Treant Zorggroep, die op termijn mogelijk wordt geconcentreerd op de locatie in Emmen en dan dus niet meer wordt aangeboden op de locaties in Stadskanaal en Hoogeveen.

De gemeenteraad van Stadskanaal noemt het ‘onbestaanbaar’ dat de sluiting van de afdeling verloskunde in die gemeente ooit een feit zal worden, maar dat zegt natuurlijk niet zo veel. Onder de streep is het niet de gemeente die hierover de beslissing neemt, en wethouder Francis Boen (PvdA) geeft aan dit ook heel goed te begrijpen als hij stelt dat het uiteindelijke besluit bij Treant ligt.

Waarbij wel moet worden aangetekend dat Treant in zijn besluitvorming weer wordt gestuurd door regels die van bovenaf zijn opgelegd. Zorginstituut Nederland stelt nieuwe eisen op voor het aantal bevallingen dat een ziekenhuis op jaarbasis moet begeleiden. Emmen komt daar met 958 bevallingen (in 2016) behoorlijk bij in de buurt. Maar Hoogeveen en Stadskanaal halen het met respectievelijk 712 en 580 lang niet. Het lijkt niet aannemelijk dat het aantal bevallingen in die twee gemeenten in de komende periode ineens sterk zal gaan stijgen.

Delen