Minder werken

Zo’n 90 procent van de aios en 73 procent van de medisch specialisten geeft aan minder te willen werken. Van deze laatste groep geeft meer dan de helft aan meer dan 46 uur per week te werken, 13 procent meer dan 56 uur per week.

Dit zijn uitkomsten van de eerste Loopbaanmonitor van de Federatie Medisch Specialisten, de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en De Jonge Specialist (DJS). Uit de monitor komen ook andere knelpunten naar voren, zoals ontevredenheid over de werkdruk en de balans tussen het werk en privéleven (beide 26 procent). Aios zijn het meest ontevreden over de balans tussen werk en privé (36 procent). Bij medisch specialisten is de hoge werkdruk het vaakst de reden van ontevredenheid, met name bij de groep ‘mid-career’ (30 procent). 

Positiever resultaat is dat 96 procent van de aios en medisch specialisten trots is op het werk en 92 procent enthousiast is over zijn of haar baan. Bijna 90 procent van de respondenten is (zeer) tevreden over de samenwerking met directe collega’s. De loopbaanmonitor behandelt onderwerpen als werkvorm, werkdruk, ambities, arbeidsvoorwaarden, werkplezier en tevredenheid. 

Meer info op: loopbaanmonitormedischspecialisten.nl.

Delen