Minderjarigen in de zorg

Op dinsdag 13 en 20 september houdt Medilex in Utrecht de tweedaagse cursus Jeugdrecht: minderjarigen in de zorg, voor iedereen die met of voor jeugdigen werkt.

Aan de orde komen onder meer de achtergronden en uitgangspunten van het jeugdhulpstelsel, ouderschap en gezag, en de vertaalslag hiervan naar onderwerpen als toestemming, informatie-uitwisseling en beroepsgeheim. Ook is er aandacht voor de meldcode kindermishandeling: wanneer en waarom dient kindermishandeling gemeld te worden? 

Meer informatie en aanmelden via: medilex.nl 

Delen