Miniatuurmensen

Ooit zat ik met mijn destijds 5-jarige dochter voor een controle bij een medisch specialist en ik vroeg hem of hij vond dat ik overdreven ongerust was. “Ik vind u erg ongerust”, antwoordde de specialist, “maar daarvoor heeft u dan ook alle reden.”

Ik denk dat ik dit antwoord van toepassing heb gemaakt op veel van de navolgende situaties, want sindsdien benaderde ik alle koortsmomenten als waren het potentieel serieuze bedreigingen voor het leven, dan wel het geluk van de twee miniatuurmensen die ik – ongevraagd – op de wereld had gezet. Maar ik deed dat zo veel mogelijk in stilte, want als doorgewinterd psychiatrisch verpleegkundige wist ik waarmee een overdreven bezorgde moeder haar kinderen kan opschepen. Al hebben ze er uiteraard wel het een en ander van meegekregen.

‘Ut zal allemoal wel meevallu’. En dat deed het dan ook meestal

Lang geleden las ik ergens dat met de geboorte van een kind tegelijkertijd óók iemands grootste liefde en iemands grootste angst geboren worden. Een waarheid als een koe, in mijn geval. Het is maar goed dat ik altijd gewerkt heb, anders had ik onze dochters nog gesmoord in zorg.

Nu ze (bijna) volwassen zijn, beamen ze dat. En ze zeggen ook dat ze het fijn hadden met de ervaren oppas bij wie we ze drie dagen in de week achterlieten. Wat een gerust gevoel als die bij het afscheid van een ziek kind, in onvervalst Brabants, zei: “Moakt oe eigen ginne zurg; ik heb vier keinder grootgebracht en ik had niet eens unnen theremometer. Als er echt iets is, zit ik zo bij dun huisdokter, moar ut zal allemoal wel meevallu.” En dat deed het dan ook meestal.

In Arts en Auto 03 treft u een aantal artikelen aan waarin (klein)kinderen een rol spelen. Vooral de mooie en gezellige kanten van het hebben van een gezin staan centraal, maar uiteraard is er ook aandacht voor de serieuzere en praktische kant. En lezers voor wie het (groot)ouderschap niet is weggelegd – of voor wie dat een bewuste keuze was – hoeven dit nummer niet ongelezen weg te leggen, want natuurlijk treft u ook de vertrouwde rubrieken en andere artikelen aan. Veel leesplezier.

Delen