Mis de metro niet

Het ministerie van VWS maakt zich al heel lang druk over vermijdbare incidenten op de OK. Om deze in aantal terug te brengen, heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg de TOP-richtlijnen ontwikkeld (Toezicht Operationeel Proces). Maar de implementatie hiervan in de ziekenhuispraktijk vergt nogal wat tijd.

Te veel tijd, vinden de initiatiefnemers van de Vereniging Veilige Curatieve Zorg (www.vvcz.nl). Deze vereniging komt uit de koker van het Scheperziekenhuis Emmen, het Atrium Medisch Centrum Heerlen en het UMC St. Radboud in Nijmegen. Samen hebben ze een systematiek ontwikkeld om de implementatie van de TOP-richtlijnen van de IGZ te versnellen en te vereenvoudigen. De Medische Metrolijn noemen ze dit initiatief. En ze nodigen andere ziekenhuizen uit om aan boord te springen en mee te doen.

Een prachtig idee. In de eerste plaats natuurlijk voor de drie betrokken ziekenhuizen, die zichzelf hiermee publicitair behoorlijk in het zonnetje zetten en dit feit ook onder de aandacht kunnen brengen bij de patiëntenpopulatie in hun adherentiegebied. Maar in de tweede plaats omdat ze het niet voor zichzelf willen houden. Ze willen iedereen laten meedelen die beseft dat kwaliteitsverbetering doorvoeren constructiever is dan zeuren dat het zo moeilijk is om dit te doen. Ik hoop dus dat snel zo veel mogelijk ziekenhuizen aanhaken.

Maar laten we dan wel één ding afspreken. Als we een paar jaar verder zijn en de meeste ziekenhuizen zijn op die metro gesprongen en hebben de TOP bereikt, ga er dan ook mee akkoord dat het niet langer vrijblijvend is. Met andere woorden: erken dan ook dat dit metrotraject de standaard is geworden en dat je geen verantwoorde zorg meer levert als je níet meedoet. Met alle consequenties van dien.

Delen