Mission impossible

Edith Schippers houdt 44 miljoen euro over, zo lazen we gisteren. Van de 100 miljoen euro die ze gereserveerd had om medisch specialisten te verleiden in loondienst te treden, hoeft ze slechts maximaal 56 miljoen uit te keren. Niet meer dan 560 van de tienduizend vrijgevestigde medisch specialisten vonden het aanbod van de minister voldoende de moeite waard om er op in te gaan.

Wat opvalt, is dat Zorgvisie het bericht plaatst onder de kop ‘Meevaller voor VWS’ . Hoezo meevaller? Het is zeer de vraag of Schippers zo blij is met deze uitkomst. Ze wilde immers zo veel mogelijk medisch specialisten in loondienst krijgen en het is ook duidelijk waarom. Nu de financiering van ziekenhuizen is veranderd in die zin dat de ziekenhuizen en de medisch specialisten niet meer afzonderlijke rekeningen naar de zorgverzekeraars sturen, wil Schippers de specialisten liefst in loondienst hebben, omdat dit het eenvoudiger maakt ziekenhuizen te besturen.

Maar helaas, Schippers’ missie faalde dus. Aan de ene kant kun je je afvragen of ze veel meer had bereikt als niet 560 maar duizend medisch specialisten op haar aanbod waren ingegaan, want ook dan hadden duizenden dit dus níet gedaan. Maar nu is het dus helemaal weggegooid geld.

Echt een verrassing is de mislukking van deze expeditie overigens niet, want de Federatie Medisch Specialisten had al lang aangegeven dat de meeste van haar leden totaal geen zin hadden om op het aanbod van de minister in te gaan. Het was dus bij voorbaat een kansloze missie van de minister.

Delen