Mistige redenering

Hugo Keuzenkamp (raad van bestuur Westfriesgasthuis) bindt in NRC Handelsblad de strijd aan met zorgverzekeraar CZ, de Autoriteit Consument & Markt en de krant zelf. Helaas doet hij dit niet erg overtuigend. In de eerste plaats zet hij kritische consumenten die openheid willen over de zorgkosten weg als ‘kritische koopjesjagers’. Hiermee wekt hij de schijn vooral niet te veel last te willen hebben van die zorgconsument. Die moet maar dom blijven. De boodschap is: “Je hoeft niet alles te weten, vertrouw ons maar.”

In de tweede plaats wekt hij de indruk niet het verschil te kennen tussen proces- en uitkomstindicatoren. Hij zegt dat we langzaamaan het meten van proceskenmerken overstijgen om te komen waar het om gaat, namelijk de uitkomsten van zorg. Maar het voorbeeld dat hij noemt – “Hoe vaak zijn er infecties?” – is nog steeds erg procesgericht. Bij uitkomsten heb je het over vragen als “Kan ik na die knieoperatie weer mijn zo geliefde wandelingen maken?” of “Wat betekent die prostaatingreep voor mijn continentie en mijn seksleven?”

De boodschap is: ‘Je hoeft niet alles te weten, vertrouw ons maar’

Erger is dat Keuzenkamp stelt dat transparante ziekenhuisprijzen vooral mist creëren en leiden tot foute marktdynamiek. ‘Zeker als aard en kwaliteit van een product niet helder zijn’, schrijft hij. Is de oplossing dan niet gewoon niet alleen die prijzen helder te maken, maar ook uitleg te bieden over wat de patiënt daarvoor krijgt? Dat dit heel goed kan, bewijst hij ironisch genoeg zelf verderop in zijn tekst door glashelder uit te leggen waarom de operatie voor het verwijderen van een galblaas in zijn ziekenhuis verhoudingsgewijs duur is. ‘Dit voorbeeld staat niet op zichzelf’, schrijf Keuzenkamp erbij. Zeker niet, maar laat de uitleg dan ook niet op zichzelf staan. Anders blijf je de vertegenwoordiger van ‘de verdachte hoek’, zoals hij zelf terecht zegt te zijn.

Delen