Misvatting

Zorgverleners hebben gelijk als ze mensen met diabetes type II het eerste jaar na diagnose geen medicatie willen voorschrijven maar eerst starten met leefstijlbegeleiding. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn signaleert deze voorkeur (Nivel: diabetespatiënten krijgen eerder leefstijlbegeleiding dan medicatie – Skipr) op basis van recent onderzoek.

“Zorgaanbod is geen universeel toepasbare pil om gezondheidsproblemen op te lossen.”

De reden ligt voor de hand: diabetes type II is een leefstijl gerelateerde ziekte. Het feit dat mannen met deze ziekte eerder met medicijnen starten dan vrouwen, lijkt te suggereren dat vrouwen meer dan mannen openstaan voor het feit dat de ziekte voortkomt uit hun leefstijl, en dat ze die dus moeten veranderen om beter te worden.

Het feit dat mannen de optie van medicijnen direct geboden krijgt, wekt de suggestie dat de zorg zich meer zou kunnen inspannen om tot passende zorg te komen.

Een pil is dat niet, als de patiënt de leefstijl die zijn ziekte heeft veroorzaakt gewoon voortzet. Behalve van de zorg mag ook van die patiënt een inspanning worden verwacht. Zorgaanbod is geen universeel toepasbare pil om gezondheidsproblemen op te lossen.

Wat dat betreft mag de publiekscampagne van Zorginstituut Nederland onder de noemer De zorg moet rigoureus veranderen (‘Zorg moet rigoureus veranderen’, luidt boodschap campagne Zorginstituut (nos.nl)) nog wel wat meer aandacht krijgen dan ze tot nu toe heeft gegenereerd.

De enorme opgave waar de zorg voor staat om toekomstbestendig te blijven, lijkt nog steeds te veel vooral als een probleem van de zorg zelf te worden gezien. Dat is een misvatting.

Delen