Moddergooien

De prijs voor de beste tweet over het kort geding waarin gemeente Enschede de deal met Buurtzorg dochter Stichting Familiehulp moet verantwoorden na het faillissement van TSN, komt van @FreddyTellingen: “Lijkt mij goed om tijd en geld in de zorg te steken en niet uit te geven aan rechtszaken.”

De partijen die in dit kort geding tegenover elkaar stonden, Branchevereniging Thuiszorg Nederland (@ThuiszorgBTN) en Jos de Blok van Buurtzorg Nederland (@josdeblok) leken tijdens de zitting allebei soms meer met hun smartphones bezig dan met wat er in de zaal gebeurde. Een greep uit de Twitterberichten die over en weer vlogen:

@josdeblok: “Eerste deel rechtszaak BTN tegen Enschede is gaande: geen enkel woord over consequenties cliënten en medewerkers: duidelijk waar BTN voor staat”.

@ThuiszorgBTN: “BTN staat voor de belangen van al die thuishulpmedewerkers buiten familiehulp. Dat zijn er heel veel!” Gevolgd door: “Bovendien is door partijen aangegeven dat zorg (cliënten) gecontinueerd kon worden door andere aanbieders”

@josdeblok: “Dan zou ik dat een keer noemen!”

@ThuiszorgBTN: “Jos de Blok laat de rest van de zitting aan anderen en verlaat de rechtbank”

@josdeblok: “Ik kan de afbraak van de zorg door BTN niet langer aanhoren!”

Blijkbaar verliet journalist Alwin Kuiken de zitting toen ook, afgaande op de volgende tweet van De Blok: “Kom ik zomaar @AlwinKuiken tegen van Trouw; lijkt erg bevriend met BTN; benieuwd naar het artikel morgen in deze krant!” De Blok verwijst hiermee ongetwijfeld naar een eerdere publicatie van Kuiken waarin overigens niet BTN, maar Eef Peelen van de beroepsgroep van transferverpleegkundigen zich kritisch uitlaat over Buurtzorg.

Weinig verheffend allemaal, het niveau van ruziënde jongens op het schoolplein. Beide partijen valt te verwijten dat ze erg op de man spelen en de zaak publiekelijk uitvechten. Niet netjes. Het gaat niet om jullie, het gaat om de cliënt.

Delen