Moeilijke bevalling

Twee berichten over geboortezorg op één dag. Skipr meldt dat Coöperatie geboortezorg Zuid aan Zee en zorgverzekeraar CZ een overeenkomst hebben gesloten over de financiering van de geboortezorg in de regio Zuid-Holland-Zeeland, waarbij alle zorgbehandelingen voortaan onder een integraal tarief vallen. En Medisch Contact brengt het bericht dat Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann de Nederlandse Zorgautoriteit voor de rechter sleept om de invoering van integrale bekostiging stop te zetten in afwachting van onderzoek naar de keuzevrijheid voor zwangeren. Het fonds stelt te vrezen dat zorgverzekeraars straks verzekerden zullen sturen naar geboortezorgorganisaties waarmee ze een contract hebben gesloten, wat vrouwen zou verhinderen om naar een ongecontracteerde organisatie te gaan.

Doel van integrale zorg is de kwaliteit van zorg te verbeteren

De timing voor deze stap van het fonds is opmerkelijk, omdat de discussie over integrale geboortezorg alweer een jaar oud is en toen niet ging over keuzevrijheid maar over onnodige medicalisering van de geboortezorg. Bovendien kunnen verzekerden in ons stelsel altijd naar ongecontracteerde aanbieders. Met een restitutiepolis zelfs zonder hiervoor zelf een deel van de rekening te betalen.

Gynaecoloog Bert Meershoek, bestuurslid van Coöperatie geboortezorg Zuid aan Zee, zegt dat het doel van integrale zorg is de kwaliteit van zorg te verbeteren en met name de perinatale sterfte te verlagen. Vanuit het moeder-en-kindperspectief geredeneerd een doelstelling waar je alleen maar achter kunt staan. En in het verlengde hiervan: voor de professional dus een doel waarin je een actieve rol wilt spelen. Waarom zou je daarvoor dan niet gecontracteerd willen zijn?

Delen