Mokken over het akkoord

Een opmerkelijke zin in de reactie van NVZ vereniging van ziekenhuizen over het hoofdlijnenakkoord voor de medisch-specialistische zorg. Voorzitter Yvonne van Rooy zegt: “De groeiende zorgvraag moet voor het grootste gedeelte door de ziekenhuizen worden opgevangen.” Nee: de zorgvraag moet worden afgeremd en de zorg moet meer verschuiven naar de eerste lijn.

Vanuit die eerste lijn zijn het op social media vooral de huisartsen die reageren op het akkoord. En hoewel sommigen dit op een constructieve manier doen, komen we bij een aantal van hen ook flink wat cynisme tegen. Het komt allemaal op hun bordje terecht, is de centrale boodschap van deze laatste groep. En die trekt daarbij de conclusie dat ze dat bijkomende werk er écht niet bij kunnen hebben, of dat dan in ieder geval ál het geld dat aan de ziekenhuizen wordt onttrokken, onverkort naar hen moet. Een weinig constructieve opstelling helaas. Het ontgaat hen blijkbaar dat ‘eerste lijn’ en ‘huisartsen’ geen synoniemen zijn. De eerste lijn is meer, ook de rol van de fysiotherapeut, de wijkverpleegkundige, de thuiszorg en de diëtist bijvoorbeeld zal anders worden. En de specialist ouderenzorg zal in de eerste lijn een grotere rol gaan spelen.

De termen ‘eerste lijn’ en ‘huisarts’ zijn geen synoniemen

Bovendien zullen de medisch specialisten zich steeds meer buiten de ziekenhuismuren gaan bewegen. Niet voor niets zegt hun voorzitter Marcel Daniels: “Met netwerkgeneeskunde wordt de zorg dichtbij en rondom de patiënt georganiseerd. De kennis en kunde van de medisch specialist kan in dat netwerk ook buiten het ziekenhuis geleverd worden”. Met andere woorden: de medisch specialist komt naar je toe huisartsen en andere eerstelijns zorgaanbieders. Wen er maar aan.

Delen