Molensteen

Een opvallend, nieuw geluid van Marcel Daniels, voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten. Waar Edith Schippers als minister het medisch specialistisch bedrijf slechts als een ‘vluchtheuvel’ zag, ziet Daniels het nu juist als de route naar de toekomst. Geen participatiemodel dus, zoals Schippers voorstond, waarin naar haar overtuiging door het aandeelhouderschap van de medisch specialisten in het ziekenhuis pas echt sprake zou zijn van gelijkgerichtheid tussen hen en de bestuurders.

Marcel Daniels: ‘Medisch specialisten moeten de zorg zo dicht mogelijk bij de burgers organiseren’

Die participatie moeten we nu net niet willen, zegt Daniels nu. Medisch specialisten moeten er niet op gericht zijn om het ziekenhuisgebouw en de daarvoor benodigde omzet in stand te houden. Ze moeten juist “de zorg zo dicht mogelijk bij de burgers organiseren.” Dit vraagt om samenwerking in netwerkorganisaties met niet alleen ziekenhuizen maar vooral ook huisartsen, fysiotherapeuten en diëtisten. Die samenwerking moet de medisch specialisten de vrijheid geven om de zorg op de juiste plek te geven, zonder daarbij gebonden te zijn aan een gebouw, stelt hij.

Wat hij hiermee in feite zegt is dat hij erkent dat substitutie van ziekenhuiszorg naar de eerste of anderhalve lijn de toekomst is. En dus ook dat hij meegaat in het scenario van de zorgverzekeraars dat voor de ziekenhuizen moet worden uitgegaan van een krimpscenario. Dat je dan als medisch specialisten niet meer wilt investeren in stenen is logisch. De stap van steen naar molensteen is in dat scenario immers een heel korte.

Delen