Momentum

Een aantal jaren geleden hebben we als vereniging gekozen voor het thema ‘Terug naar de menselijke maat in de zorg’, omdat de patiënt zich niet meer gekend voelt en de zorgprofessional bijna bezwijkt onder de druk van regelgeving. Maar het bleek geen geringe opgave om dit thema maatschappelijk breed onder de aandacht te brengen en veranderingen in te zetten. Dat kon alleen als we samenwerking zochten met andere zorgpartners die het belang van dit thema onderschreven. Nu een aantal partijen de handen ineen heeft geslagen, vertrouw ik erop dat we die doorbraak met elkaar kunnen maken.

In januari organiseerden actiecomité Het Roer Moet Om en VvAA een lijsttrekkersdebat waar politici unaniem beaamden dat de administratieve lastendruk omlaag moest. Besloten werd de beweging – Het Roer Moet Om was een initiatief van huisartsen – te verbreden naar andere zorgberoepen met nog steeds als doel overbodige regels te schrappen om zo meer tijd voor de patiënt te creëren.

‘Ik vertrouw erop dat we die doorbraak met elkaar kunnen maken’

Afgelopen augustus startte een denktank met negen bevlogen jonge academici die, als onderdeel van de beweging, in het veld onderzoek doen naar de tijds- besteding van zorgverleners. Daarnaast is in september in samenwerking met de Federatie voor Medisch Specialisten een enquête gehouden onder zo’n twintigduizend VvAA-leden die medisch specialist zijn. De RVS deed een eigen onderzoek.

De uitkomsten van al deze onderzoeken worden door de partijen zelf gepresenteerd op 18 november tijdens de werkconferentie (Ont)Regel de Zorg, schrap en verbeter!, waarna partijen met elkaar in werksessies aan de slag gaan om de zorg daadwerkelijk te verbeteren. Het is de bedoeling dat ook de nieuwe minister van VWS hierbij aanwezig zal zijn.

Kunnen we met elkaar als (para)medische beroepsgroepen een blijvende beweging in gang zetten? Mijns inziens is het momentum daar. Ik geloof erin.

U kunt de werkconferentie via internet live volgen. Meer informatie op vvaa.nl/ontregeldezorg

Delen