Mooie mensen

Verpleegkundige Corine den Hollander uit Zwolle is een mooi mens. Hiermee bedoel ik niet (nee, laat ik dat wat aardige opschrijven: niet alleen) dat ze er met haar blonde krullen leuk op staat. Ik bedoel vooral dat zorgverzekeraar IZZ haar de titel Mooi Mens 2011 heeft toegekend.

En ze had die titel niet voor een mooier initiatief kunnen winnen. Corine den Hollander is namelijk degene die het nazorgcentrum voor (ex)kankerpatiënten Intermezzo heeft opgezet. Dit centrum richt zich op psychosociale begeleiding van deze mensen. Een aspect in de kankerbehandeling dat in de ziekenhuizen nogal eens ondergesneeuwd raakt.

In de ziekenhuizen doet zich ondertussen een stille revolutie voort. Steeds meer ziekenhuisbestuurders ontdekken mooie mensen in hun organisatie. Ze zien in dat verpleegkundigen weer in hun rol moeten worden gezet. Doorstuderen ja, maar na het behalen van het diploma uit de directe zorgverlening verdwijnen naar een managementfunctie nee. Het is juist de bedoeling dat ze de opgedane kennis gebruiken om de patiëntenzorg – en in het verlengde daarvan de patiëntveiligheid – te verbeteren.

Het OLVG in Amsterdam is hiervan een goed voorbeeld, Medisch Spectrum Twente ook, net als het Beatrix Ziekenhuis in Gorinchem. En zo zijn er meer. De een noemt het Excellente Zorg, de ander doet het onder het mom van Planetree. Maar dat maakt feitelijk niet uit. Het gebéurt, daar gaat het om.

Delen