Moreel verplicht

Iedereen mocht gisteren even heel verontwaardigd reageren op zorgaanbieder Vierstroom. Die maakte bekend vanaf nu in alle zestien woonlocaties de nadruk te gaan leggen op actieve participatie van het netwerk van cliënten. In simpele woorden vertaald: het netwerk van iedere bewoner krijgt de dwingende vraag of het tenminste vier uur per maand een actieve bijdrage wil leveren aan het welzijn van het familielid en de andere bewoners. Vierstroom had hiermee al geëxperimenteerd sinds najaar 2012 en dat was niet alleen de organisatie zelf, maar ook dat netwerk goed bevallen. Meer dan tachtig procent vond het helemaal geen vreemde vraag. Vijftien procent ging pas na enige discussie akkoord en slechts een enkeling liet het afweten.

Niets aan de hand, denk je dan. Leuk nieuwtje en logisch dat Vierstroom zo’n succesvol experiment uitbreidt. Maar ja, hoe gaat dat als het komkommertijd is en de op handen zijnde echtscheiding van Diederik Samsom het belangrijkste politieke nieuws van de dag is? Dan wordt in de reacties de stap van ‘advies aan de familie’ naar ‘morele verplichting’ naar ‘verplichting’ in no time gemaakt en dan is nieuws geboren waarover Kamervragen mogen worden gesteld. Het antwoord van staatssecretaris Martin van Rijn op die vragen kennen we al, want hij heeft al laten weten het heel goed te vinden wat Vierstroom doet. En gelijk heeft hij.

Op 10 april vorig jaar organiseerde ActiZ een debat over de ouderenzorg. Afgaande op de reacties op het Vierstroom-nieuws is daarvan weinig blijven hangen. Misschien moet ik daarom nog even in herinnering roepen wat de titel van dat debat was. Die luidde: ‘Hier is mijn moeder. Regelen jullie het verder?’.

Delen