Morele plicht?

Heeft het provinciebestuur van Zeeland de ‘morele plicht in te grijpen’ bij het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ), zoals Kees van der Weele stelt? Hij zegt dit namens de initiatiefgroep die handtekeningen inzamelt om de IC, SEH en kraamafdeling van het ziekenhuis – nu geconcentreerd in Goes – terug te krijgen in Vlissingen.

Mijn stelling is: de provincie heeft die morele plicht helemaal niet, nog even afgezien van de vraag of ze überhaupt het recht heeft om iets te vinden van het onderwerp. En Van Weele zal een groot probleem hebben om zijn claim met inhoudelijke argumenten te staven. Emotionele argumenten zal hij daarentegen meer dan voldoende hebben. De inwoners van Vlissingen waren gewend om een IC, een SEH en een kraamafdeling te hebben en wie iets gewend is, heeft weerstand tegen verandering.

Maar daarmee redt hij het niet. Het gaat namelijk niet om morele waarden of emotionele argumenten, maar om haalbaarheid. En op dat punt is in Zeeland de enig juiste keuze gemaakt door Oosterscheldeziekenhuizen en Ziekenhuis Walcheren te laten fuseren tot het ADRZ. Die fusie was nodig om aan de minimale kwaliteitseisen van de zorg te kunnen blijven voldoen, stelt bestuurslid Henk Don van de Nederlandse Mededingingsautoriteit deze maand in het vakblad Zorgmarkt. En taakconcentratie kan een essentiële stap zijn in het voldoen aan kwaliteitseisen. Dat burgers niet begrijpen wat er financieel en organisatorisch bij komt kijken om een IC, SEH en kraamafdeling op twee locaties in de lucht te houden, valt hen niet kwalijk te nemen. Maar overheden en toezichthouders moeten slimmer zijn. In het geval van Zeeland waren ze dat gelukkig ook.

Delen