Motivatie

DUOS, de Dutch Uro-Oncology Study group, heeft in zijn vijfjarig bestaan een aantal goede studies bij prostaatkanker verricht en eveneens goede blaaskankerstudies. De website www.stichtingduos.nl bevat informatie die niet alleen van waarde is voor professionals, maar ook voor patiënten met vroeg en laat prostaatcarcinoom, blaascarcinoom en zaadbalkanker.

Oprichter en voorzitter Ronald de Wit stoort zich aan het feit dat enkele van de 35 deelnemende ziekenhuizen aan deze multidisciplinaire studiegroep vrijwel niet participeren. “Dat is niet de bedoeling”, zegt hij in het interview dat ik met hem had voor Medidact Oncologie, “want DUOS is een actieve studiegroep.” Tijdens het lustrumsymposium heeft het DUOS-bestuur voorgesteld dat deelnemende ziekenhuizen jaarlijks minimaal vijf patiënten in een studie moeten inbrengen of verwijzen naar andere DUOS-ziekenhuizen. De Wit benadrukt dat deze actieve bijdrage juist nu zo belangrijk is omdat – vooral bij blaaskanker – nieuwe geneesmiddelen beschikbaar komen die kans bieden op relevante levensverlening met goede kwaliteit van leven. Onderzoek naar het effect van deze middelen vorm de basis voor toelating ervan tot het verzekerde pakket.

Als tweede reden voor het belang van actieve participatie voert De Wit aan dat Nederland op onderzoeksgebied internationaal steeds meer begint mee te tellen. Recent namen drie Nederlandse ziekenhuizen deel aan een internationale tweedelijns blaasstudie met pembrolizumab en dat heeft de Nederlandse zichtbaarheid in het internationale onderzoeksveld duidelijk goed gedaan. De relevantie hiervan onderstreept De Wit door te stellen: “Farmaceutische bedrijven weten ons zo ook voor andere studies te vinden.”

Het is goed dat De Wit het belang van actieve deelname aan de onderzoeksdoelstellingen van DUOS zo nadrukkelijk aan de orde stelt. Tegelijkertijd is ook teleurstellend dat dit blijkbaar nodig is. De onderzoeken die DUOS doet of waarin het internationaal participeert dienen het patiëntenbelang. Hoeveel intrinsieke motivatie om mee te werken heb je nodig?

Delen