MSB: de blik naar buiten en vooruit

Janko de Jonge is neuroloog en partner bij de adviesgroep Consultants voor de Gezondheidszorg van VvAA

Janko de Jonge is neuroloog en partner bij de adviesgroep Consultants voor de Gezondheidszorg van VvAA

Het is een gemiste kans als MSB’s blijven steken in fiscale issues. De oprichting en doorontwikkeling van het medisch-specialistisch bedrijf biedt juist kansen voor zorg die meer uitgaat van netwerken en samenwerking in de regio.

De invoering van Integrale Bekostiging (IB), nu bijna een jaar geleden, was geen doel op zich. Hiermee wil de overheid meer gelijkgerichtheid bewerkstelligen tussen ziekenhuisbestuur en specialisten. Daarvoor heeft zij een goede reden. Onze zorg moet efficiënter, met hoge kwaliteit, en daarvoor moet nauwer worden samengewerkt. Niet alleen binnen een ziekenhuis, maar juist ook erbuiten. Bijvoorbeeld met de eerste lijn, waar zorg goedkoper kan worden geleverd en dichter bij de patiënt. Hiervoor is schaal nodig, om samen goede afspraken te kunnen maken en zorgsubstitutie van de grond te krijgen. Met één bestuur om de tafel werkt bovendien efficiënter dan met zes verschillende besturen.

Natuurlijk heeft de invoering van IB geleid tot fiscale onzekerheden. Maar onze ervaring leert dat MSB’s wel degelijk goedkeuring krijgen en al hebben gekregen van de fiscus. Ook bij het MSB in coöperatievorm. De fiscus heeft bijvoorbeeld aangegeven dat hierbij geen sprake is van een fictieve dienstbetrekking. Ook voor ziekenhuizen is dit goed nieuws. Immers, zij verkeren in onzekerheid over de fiscale status van de medisch specialisten en of er sprake is van inhoudingsplicht van loonheffing en premies werknemersverzekeringen. Verder heeft de Belastingdienst er begrip voor dat MSB’s in ontwikkeling zijn. Zij geeft aan dat een voortvarende (door)ontwikkeling en uitvoering van de toekomstplannen relevant is voor volgende toetsmomenten.

De hele fiscale discussie is dus eigenlijk een non-discussie, die al drie jaar gaande is en af en toe helaas weer oplaait. Voor komend jaar zou het allerbelangrijkste punt op de MSB-agenda moeten zijn: hoe gaan we verder? We moeten vooruitkijken. Ons zorgsysteem moet anders, moet vernieuwen, moet toekomstbestendig worden. Dat vraagt om een blik op de markt, op de patiënt, op samenwerking. Niet een blik die blijft steken bij de heersende fiscaliteit, maar een blik op waar de kansen liggen in een nieuwe wereld, in een snel veranderende zorgmarkt. Die kansen liggen in samenwerking in de regio. In zorg die gebaseerd is op netwerken rondom de patiënt. Voor een zorgonderneming, zoals het MSB, zou dat dé grote uitdaging moeten zijn waar het ondernemers- en zorgbloed sneller van gaat stromen.

Delen